ER-status van metastases goed vast te stellen met PET

Omdat de ER-status van groot belang is voor de behandeling van uitgezaaide borstkanker, nemen artsen bij patiënten standaard een biopt van een metastase. Whole-body imaging met [18F]FES-PET biedt echter mogelijk een interessant alternatief. Internist-oncoloog dr. Carolien Schröder (Antoni van Leeuwenhoek/UMC Groningen) onderzocht binnen de prospectieve multicenter-studie IMPACT hoe accuraat [18F]FES-PET de hormoongevoeligheid kan bepalen.

Tekst: Diana de Veld

“We vergeleken bij 181 patiënten met nieuw gediagnosticeerde uitgezaaide borstkanker de immunohistochemische ER-expressie in de gebiopteerde metastase met de whole-body [18F]FES-PET-scan én met de kwantitatieve opname van [18F]FES in de betreffende metastase”, vertelt dr. Schröder. “Uit onze analyses blijkt dat de FES-PET-scan de ER-expressie in de betreffende metastase kan voorspellen met 95% sensitiviteit, 80% specificiteit, een positieve voorspellende waarde van 93% en negatief voorspellende waarde van 81%. De correlatie tussen [18F]FES-opname en ER-expressie was met 91% sensitiviteit en 69% specificiteit net iets minder sterk.”

Is de accuraatheid van de [18F]FES-PET-scan hoog genoeg voor de klinische praktijk? “Ja, dat lijkt mij zeker”, antwoordt Schröder. “We zagen namelijk ook dat een Standard Uptake Value van [18F]FES hoger dan 2,5 überhaupt ergens op de scan, dus niet per se ter plaatse van de gebiopteerde laesie, met 99% zekerheid voorspelt dat we ook ER-positieve ziekte vinden in het genomen biopt. Dat is voor de klinische setting meer dan genoeg.” Overigens is de huidige gouden standaard, de biopsie, zelf niet 100% betrouwbaar als het gaat om het voorspellen van de klinische respons, merkt de internist-oncoloog op. “We zien in praktijk dat de helft van de patiënten met een hormoongevoelig biopt niet goed reageert op hormoontherapie. Ik verwacht eerlijk gezegd dat vervolgonderzoek zal uitwijzen dat de scan de hormoontherapierespons juist béter voorspelt dan het biopt.”

Heterogeniteit

Waarom verwacht ze dat? “Zo’n scan biedt meer inzicht in de heterogeniteit binnen de hormoonreceptorstatus”, antwoordt Schröder. “En die heterogeniteit is groot. We komen patiënten tegen bij wie 100% van de bekende uitzaaiingen ER-positief is, maar ook patiënten met maar 10-20% hormoongevoelige uitzaaiingen. Met één biopt kun je die heterogeniteit niet vaststellen; met een scan van het gehele lichaam wél.” De verwachting is dat hormoontherapie beter zal werken bij patiënten met een hoger percentage ER-positieve metastasen. “Maar dat moeten we nog wel verder uitzoeken, onder andere binnen de IMPACT-studie”, voegt Schröder toe. “We richten ons nu op het klinisch nut: kan de scan beter dan de ER-status van één biopt de respons voorspellen? En misschien ook de langetermijnprognose van de patiënt?”
Er bestaat overigens een groep patiënten bij wie de FES-PET-scan sowieso bijzonder goed van pas komt. “Namelijk patiënten die niet in aanmerking komen voor een biopt”, zegt Schröder. “Dat kan zijn vanwege patiëntfactoren – denk aan een patiënt met comorbiditeiten die fysiek geen longbiopsie aankan – of omdat de metastase lastig te bereiken is voor de radioloog, zoals bij een positieve lymfeklier vlak naast het hart. Voor deze patiënten biedt de FES-PET-scan een welkom alternatief. Zeker in situaties waarin het onzeker is of het echt om een uitzaaiing gaat. Als de FES-PET-scan oplicht, is de diagnose rond.”

Waardevolle aanvulling

De internist verwacht niet dat de FES-PET-scan het biopt voor de volledige groep zal gaan vervangen. “In biopten kun je namelijk ook andere tumorkenmerken onderscheiden. Denk aan HER2-status, moleculair subtype, en of het bijvoorbeeld om een lobulair carcinoom gaat of om een invasief carcinoom NST”, licht ze toe. “Ik denk daarom dat de scan slechts voor een subgroep vervangend zal zijn, en voor de rest een waardevolle aanvulling met weinig nadelen. Een scan is veiliger en patiëntvriendelijker dan een biopt. We hebben dat laatste ook echt aangetoond door middel van een soort exit polls na beide typen onderzoek.”

SONIA-studie

De aanvullende klinische waarde van FES-PET wordt op dit moment ook onderzocht in de SONIMAGE-studie, waarin FES-PET-scans meelopen binnen bij de SONIA-studie. “De SONIA-studie randomiseert tussen eerstelijns endocriene therapie óf endocriene therapie plus CDK-remmer”, verklaart Schröder. “Je zou je kunnen voorstellen dat patiënten met 100% hormoongevoelige metastasen zoveel baat hebben bij hormoontherapie, dat CDK-remmers niet meer nodig zijn. En aan de andere kant zou je bij patiënten met heel weinig hormoongevoeligheid misschien eigenlijk al kunnen voorspellen dat hormoontherapie niet gaat werken. Bij die patiënten zou je dan beter bijvoorbeeld meteen kunnen starten met chemotherapie. Of het echt zo werkt, is nu nog niet bekend, maar het zijn belangrijke vragen die we met ons onderzoek hopen te beantwoorden.”

Kosten-baten-analyse

Mochten de uitkomsten positief zijn, dan is deze aanvullende vorm van diagnostiek eenvoudig uit te rollen. “De techniek bij een FES-PET-scan is namelijk dezelfde als bij de meest gebruikte vorm van PET, namelijk de FDG-PET-scan. De scanapparatuur staat al standaard ingesteld op fluor, het element dat voor de F staat in zowel FES als FDG. Je hoeft dus alleen een andere contrastvloeistof te gebruiken. Wereldwijd werkt men aan het commercieel en efficiënt produceren van deze tracer.” Een andere optie is om de FES-PET in een beperkt aantal centra aan te bieden. “Patiënten zullen daar wel voor willen reizen”, verwacht Schröder.
En hoe zit het met de kosten? “Die zijn vergelijkbaar met die van een ‘gewone’ FDG-PET scan. In vergelijking met veel andere biomarkers niet vreselijk duur, maar het is ook niet goedkoop. Omdat het zeker in het huidige tijdsgewricht belangrijk is om de kosten mee te wegen, loopt binnen de IMPACT-studie ook een Health Technology Assessment, waarvoor we expertise van consultancybureau McKinsey hebben aangetrokken. Hoe de kosten-batenanalyse uitvalt, hangt uiteraard ook af van de klinische waarde van de FES-PET-scan. Dat moet dus nog blijken.“

Op de kaart

Tot slot wil Schröder graag benadrukken hoe belangrijk de samenwerking met andere centra is voor dit soort onderzoek. ‘We mogen in onze handen knijpen dat we het in Nederland met de vier centra Radboudumc, UMCG, Amsterdam UMC en Erasmus MC voor elkaar kregen om zo’n complexe studie uit te voeren. We zien ook dat patiënten bereid waren hiervoor te reizen. Met dit soort studies zetten we het fenomeen moleculaire beeldvorming steeds duidelijker op de kaart.’

Verschenen in Oncologie Up-to-date, juli 2022