Artikelen

Transparant 86, september 2021 (eindredactie)

Met onder meer: transplantatiechirurg prof. André Baranski over uitnamechirurgie, bestuurders in de transplantatiezorg over het beleid tijdens de pandemie, en een gesprek tussen de oude en nieuwe directeur van weefselbank ETB-BISLIFE.

Transparant, Nederlandse Transplantatie Stichting

 

 


Buitengaats
Veel wetenschappers werken enige tijd in den vreemde. Wat valt ze daar op? Deze keer: de uit Israël afkomstige Lynn Bar-On (Amsterdam UMC/KU Leuven/Universiteit Gent).

Mediator, september 2021

 

CDK4/6-remmers voor borstkanker
Sinds eind 2017 worden CDK4/6-remmers toegevoegd aan endocriene therapie bij HR+, HER2-negatief gemetastaseerd mammacarcinoom. Op het ASCO-congres verschenen nieuwe onderzoeksresultaten.

MedNet Oncologie, september 2021

 

Retinoblastoom: de stand van zaken
Deze zeldzame vorm van netvlieskanker bij kinderen heeft aspecten die bij velen onbekend zijn. Zo geeft de erfelijke variant later in het leven een sterk verhoogde kans op andere tumoren.

De Oogarts, september 2021

 

Lastige besluitvorming bij prematurenretinopathie
Als bij de geboorte de uitgroeiende bloedvaatjes nog niet tot de rand van het netvlies reiken, kan prematurenretinopathie ontstaan. De zorg is geconcentreerd in het Máxima Medisch Centrum.

De Oogarts, september 2021

 

Aandachtspunten bij Von Willebrand
De ziekte van Von Willebrand is de meest voorkomende erfelijke bloedingsziekte. Toch is er nog veel onbekend. Hoe vaak treden bloedingen op, welke oorzaken zijn er en wat is de optimale behandeling?

Hemato-oncologie, september 2021

 

Samenwerken voor optimale moleculaire diagnostiek bij NSLCL
Doordat niet alle patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom in Nederland getest worden op alle relevante genetische afwijkingen, krijgen sommige patiënten geen optimale behandeling. Longarts prof. dr. Joachim Aerts pleit daarom voor optimale moleculaire diagnostiek.

MedNet Oncologie, augustus 2021

 

 

Hippocampus sparen beschermt niet tegen cognitieve achteruitgang
Profylactische schedelbestraling bij kleincellig longcarcinoom verkleint de kans op hersenmetastasen maar kan leiden tot cognitieve achteruitgang. Een grote Nederlandse studie onderzocht of het sparen van de hippocampus deze bijwerking kan verminderen.

Medische Oncologie, augustus 2021

 

 

 

Special bij Oncologie Up-to-date, augustus 2021

Een studie voor technisch-medische bruggenbouwers
Em. prof. dr. Peter Vooijs, dr. Heleen Miedema en prof. dr. ir. Jaap Harlaar

Een beroep in ontwikkeling
Dr. Kilian Kappert

Jodideopname herstellen bij
jodiderefractaire schildklierkanker
Maaike Dotinga, MSc. en prof. dr. Lioe-Fee de Geus-Oei

Navigeren door zachte, abdominale weefsels en inzoomen met licht
Prof. dr. Theo Ruers en dr. Wout Heerink

Nieuwe navigatietechnieken bij mogelijke longkanker
Dr. Roel Verhoeven en dr. Erik van der Heijden

Opereren met beelden
Prof. dr. Jurgen Fütterer en dr. Kristian Overduin

Technisch-geneeskundig onderzoek in een perifeer ziekenhuis
Lisanne Zwart, MSc. en drs. Hans den Hollander

AI in de kankerzorg
Misschien denk je bij de term kunstmatige intelligentie vooral aan zelfrijdende auto’s of aan slimme chatrobots. Maar je kunt er ook heel goed de oncologische zorg mee verbeteren. Onderzoekers in het Antoni van Leeuwenhoek werken daar op volle kracht aan. 

Antoni 2021, nummer 2

 

Meer aandacht voor psychiatrie bij mensen met parkinson
In het boek Parkinson bij de psychiater delen psychiaters dr. Sonja Rutten en prof. dr. Odile van den Heuvel twintig verhalen uit hun praktijk. In gevoelige en persoonlijke bewoordingen schetsen zij de psychiatrische gevolgen van de ziekte voor patiënten en partners.

De Psychiater, juli 2021

 

 

 

Een nieuw gezicht bij het HECOVAN-team
Eerder interviewden we interventieradioloog prof. dr. Leo Schultze Kool (HECOVAN-team, Radboudumc) naar aanleiding van zijn pensionering. Schultze Kool vertelde toen over zijn opvolger, interventieradioloog Jan Jaap Janssen, die hij volop aan het inwerken was. Hoog tijd voor een wat uitgebreidere kennismaking.

HEVAS Magazine, zomer 2021

 

Profylactische antibiotica bij orbitale en traanwegingrepen meestal overbodig
Is het veilig om geen profylactische antibiotica te geven bij orbitale- en traanwegingrepen? Oogarts Ronald de Keizer zocht het uit in twee grote retrospectieve studies.

De Oogarts, juni 2021

 

 

 

Focale boost op macroscopisch zichtbare prostaattumor effectief en veilig
Focaal boosten van de macroscopisch zichtbare prostaattumor met externe radiotherapie zorgt dat de PSA-waarden na behandeling minder vaak weer oplopen, zo blijkt uit de gerandomiseerde fase III-studie FLAME.

Medische Oncologie, juni 2021

 

 

Migraine: de stand van zaken
Recent verscheen een trilogie over migraine in The Lancet, waaraan neuroloog prof. dr. Gisela Terwindt en arts-onderzoeker Irene de Boer (LUMC) meewerkten. Zij geven een overzicht van de stand van zaken.

MedNet Neurologie, juli 2021

 

Neoadjuvant of niet?
De Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) wil de richtlijn voor pancreascarcinoom updaten. Zij adviseert voorbehandelen met gemcitabine en bestraling bij patiënten met borderline resectabel carcinoom.

Medische Oncologie, juni 2021

 

Wat weten we over COVID-19 en trombose?
Patiënten met ernstige COVID-19 krijgen relatief vaak trombose – veel vaker dan bijvoorbeeld ernstig zieke influenzapatiënten. Een update vanuit de Dutch COVID & Thrombosis Coalition.
Hart & Vaat, juni 2021

 

 

Onderzoekers ontzorgen met DORP
Het Dutch Oncology Research Platform (DORP) probeert onderzoekers op het gebied van kanker te ontzorgen zodat zij zich zoveel mogelijk kunnen concentreren op de medisch-wetenschappelijke inhoud.

Oncologie Up-to-date, juni 2021

 

Minder complicaties en sterfte na pancreaschirurgie
Na pancreaschirurgie ontstaat bij een op de tien patiënten een naadlekkage. Hepato-pancreato-biliair chirurg prof. dr. Hjalmar van Santvoort wil dat deze complicatie sneller in beeld komt.

Oncologie Up-to-date, juni 2021

 

 

Het hart als defibrillator
Op 10 juni ontving dr. Daniël Pijnappels (LUMC) een Parel voor zijn onderzoek naar het hart als defibrillator. Het onderzoeksteam slaagde er bij proefdieren al in om het hart automatisch een hartritmestoornis te laten herstellen, met behulp van zelfopgewekte elektriciteit en lichtgevoelige eiwitten uit algen.

ZonMw, juni 2021

 

 

 

 

 

Cancer researchers’ finding sheds light on COVID immunity
The Netherlands Cancer Institute has identified new viral targets that can potentially help to develop new vaccines and contribute to a better understanding of the immune response against SARS-CoV-2.
NKI, mei 2021

 

Triac Trial wordt vervolgd
Patiënten met het MCT8-deficiëntie (Allan-Herndon-Dudley-syndroom) hebben een ernstige verstandelijke beperking en metabole problemen. Velen overlijden op jonge leeftijd. Onderzoekers werken aan een medicijn.

Endocrinologie, juni 2021

 

 

 

 

Apparaatje voorspelt of behandeling werkt
Door te kijken naar een combinatie van genetische tumorkenmerken valt te voorspellen of patiënten met multipel myeloom goed op de behandeling zullen reageren.

ZonMw, mei 2021

 

 

Darmbacteriën snel in kaart brengen
Patiënten met chronische darmziekten kunnen opflakkeringen krijgen door een verstoord evenwicht tussen darmbacteriën. Met een nieuwe technologie moeten opflakkeringen snel te herkennen zijn.

ZonMw, mei 2021

 

 

Carnitine: een veelbelovend supplement bij type 2 diabetes
Het aantal behandelopties voor patiënten met type 2 diabetes is beperkt. Onderzoekers van Maastricht UMC+ onderzoeken met steun van ZonMw en het Diabetesfonds of het voedingssupplement carnitine kan helpen.

ZonMw, mei 2021

 

 

Pembrolizumab geeft superieure progressievrije overleving
Onderzoekers vergeleken pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling met standaardchemotherapie bij gemetastaseerd microsatellietinstabiel colorectaal carcinoom.

Medische Oncologie, mei 2021

 

 

 

 

Parel voor verbeteren uitkomsten hersenchirurgie bij epilepsie
Op 20 mei 2021 ontvingen onderzoekers van UMC Utrecht en Universiteit Twente een Parel van ZonMw voor hun onderzoek naar computermodellen van het brein. 

ZonMw, mei 2021

 

 

Toxiciteit bij stereotactische bestraling van levermetastasen verrassend gering
Stereotactische bestraling van  levermetastasen geeft goede resultaten als het gaat om lokale controle en overleving. Bovendien blijken de bijwerkingen erg mee te vallen.

MedNet Oncologie, april 2021

 

 

 

Transparant 85, mei 2021 (eindredactie)

Met onder meer: hartdonatie na gestopte bloedsomloop nu ook in Nederland mogelijk, betere langetermijn follow-up van nierdonoren bij leven, en extra zorg en aandacht voor nabestaanden en naasten van overleden donoren.

Transparant, Nederlandse Transplantatie Stichting

 

 

 

 

Schakelaar op antistoffen zet immuunreactie tegen SARS-CoV-2 in overdrive
De aan- of afwezigheid van het suikermolecuul fucose op antistoffen tegen SARS-CoV-2 bepaalt hoe hevig het immuunsysteem reageert op de infectie. Dat ontdekten dr. Gestur Vidarsson (Sanquin) en collega’s.

ZonMw, april 2021

 

 

Betere zorg door minder te behandelen
Oudere borstkankerpatiënten krijgen volgens de richtlijnen standaard radiotherapie én hormoontherapie, ook als de kans op terugkeer klein is. Voor een deel van hen zal dat overbehandeling zijn, zegt chirurg dr. Gerrit-Jan Liefers.

MedNet Oncologie – borstkanker, maart 2021

 

 

Behandeling van vaattumoren en –malformaties
Al sinds 1989 werkt kinderarts Peter de Laat met patiënten met vasculaire afwijkingen. Hij is gespecialiseerd in kaposiform hemangioendothelioom (KHE) en tufted angioom (TA). De Laat belicht de verbeterde behandelingen, maar pleit tegelijk voor het goed in kaart brengen van mogelijke langetermijngevolgen daarvan.

HEVAS Magazine, april 2021

 

 

 

 

Ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie
Psychiater Erwin Heller en ervaringswerker Marcel Niezen werken bij GGZ Drenthe binnen Duurzaam Verblijf. Hier worden psychiatrische patiënten met verslavingsproblematiek behandeld. 

De Psychiater, april 2021

 

Hoopvolle resultaten van abemaciclib bij HR+, HER2- vroege borstkanker
Toevoegen van de CDK4/6-remmer abemaciclib aan de standaard adjuvante hormoontherapie verhoogt voor hoogrisicopatiënten de invasieve-ziektevrije overleving op korte termijn van 89 procent naar 92 procent. Of dit voordeel ook standhoudt op langere termijn moet nog blijken.

Medische Oncologie, april 2021

 

 

 

Genetisch onderzoek naar mutaties coronavirus
Voor ZonMw interviewde ik viroloog prof. Marion Koopmans. Samen met collega’s brengt zij sinds het begin van de uitbraak de genetische varianten van SARS-CoV-2 in kaart. 

ZonMw, april 2021

 

 

Amsterdam UMC volgt 300 coronapatiënten
Patiënten die COVID-19 doormaakten, hebben zes maanden na de infectie nog antilichamen tegen SARS-CoV-2 in hun bloed. Een interview met Menno de Jong.

ZonMw, april 2021

 

 

Kinderlevens redden in minder rijke landen
Met hun medisch monitoringsysteem voor baby’s kunnen Niek Versteegde en Bart Bierling wereldwijd in theorie jaarlijks 1 miljoen kinderlevens redden.

De Ingenieur, april 2021

 


De man en het broodje aap
Mannen huilen niet, kunnen beter inparkeren en eten graag vlees. Dat zijn de clichés. Maar kom op jongens, hoe zit het echt met de verschillen tussen man en vrouw?

Radar+, april 2021

 

 

Supermannen
Meewerken aan een evacuatie-operatie, een fijne dag organiseren voor zieke kinderen, visnetten vol illegaal gevangen tonijn openknippen. Echte helden willen helemaal geen held genoemd worden. Maar ze zijn het wél. Voor Radar+ interviewde ik Laurens de Groot, Jerry Afriyie, Bram Heijnen, Harry Jonk, Maarten van der Weijden en Ray Klaassens.

Radar+, april 2021

 

Voorzichtigheid geboden bij bloedplaatjestransfusies voor premature baby’s
Te vroeg geboren kinderen met een ernstig tekort aan bloedplaatjes kunnen een plaatjestransfusie krijgen om bloedingen te voorkomen. Maar ‘baat het niet, het schaadt ook niet’ gaat daarbij niet op, blijkt nu.

Hemato-oncologie, maart 2021

 

 

 

Sotorasib: veelbelovende behandeloptie bij gevorderd longcarcinoom met KRAS p.G12C-mutatie
Longarts prof. Egbert Smit licht de fase II-resultaten toe van de CodeBreak 100-studie.

Medische Oncologie, maart 2021

 

 

 

Zeldzame oogaandoening bij kind vraagt om specialistische kennis
Diagnostiek bij kinderen is ingewikkelder dan bij volwassenen. Heel jonge kinderen zijn niet makkelijk te onderzoeken en hun ogen kunnen er normaal uitzien, terwijl ze toch slecht zien. Oogarts prof. Mies van Genderen pleit voor snelle doorverwijzing.

De Oogarts, maart 2021

 

 

 

 

 

Snel doorverwijzen bij vermoeden op LHON
Leber hereditaire opticusneuropathie (LHON) is niet altijd gemakkelijk door de oogarts te herkennen. Tegelijk is het voor de behandeling met idebenon van groot belang om er vroeg bij te zijn. Een interview met oogarts Judith van Everdingen.

De Oogarts, maart 2021

 

 

 

 

Hoop voor de toekomst
Immuuntherapie speelt een steeds grotere rol in de behandeling van kanker. Prof. dr. John Haanen, die aan de wieg stond van behandeling met immuuntherapie in het Antoni van Leeuwenhoek, vertelt over wat er is bereikt en wat we nog kunnen verwachten.

Antoni, maart 2021

 

 

‘Mentale problemen prik je niet zomaar weg’
Wat eens onvoorstelbaar leek, is al een jaar lang realiteit: het coronavirus heeft Nederland volledig in zijn greep. Welke gevolgen heeft de COVID-19-pandemie tot nu toe voor psychiatrisch patiënten?

De Psychiater, maart 2021

 

 

 

Therapie voor haperende energiefabriekjes in de maak
Voor patiënten met een mitochondriële ziekte zijn er geen medicijnen. Tenminste, nóg niet. Hoogleraar Mitochondriële Geneeskunde Jan Smeitink is hard op weg met de door hem en zijn collega’s ontwikkelde stof sonlicromanol.

ZonMw, maart 2021

 

 

 

 

COVID-19 en trombose: breed samenwerken voor brede inzichten
Waarom krijgen zoveel mensen met COVID-19 trombose, oftewel vastgelopen bloedstolsels in de bloedvaten? Die vraag hoopt de Dutch COVID & Thrombosis Coalition te beantwoorden.

ZonMw, februari 2021

 

 

 

Capmatinib effectief bij niet-kleincellig longcarcinoom met MET exon-14-skipping mutatie
Een internationale studie bij 364 patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom met MET exon-14-skipping mutaties of MET-amplificatie laat zien dat de selectieve MET-receptorremmer capmatinib een aanwinst is voor het behandelarsenaal.

Medische Oncologie, februari 2021

 

 

Geen klinisch voordeel dendritische celvaccinatie bij stadium IIIB of IIIC melanoom
De MIND-DC-studie bepaalde de tweejaars ziektevrije overleving na dendritische celvaccinatie bij 102 melanoompatiënten. Helaas waren de resultaten negatief.

Medische Oncologie, februari 2021

 

 

 

 

Waar blijven de bètameisjes?
Zelfs als ze wis- en natuurkunde makkelijk vinden op school, kiest nog steeds een minderheid van de vrouwen voor een technische vervolgopleiding. Vreemd, want met zo’n opleiding ligt de wereld voor je open. ‘Als kind wilde ik straaljagerpiloot worden.’

Radar+, februari 2021

 

 

De grote inhaalslag is begonnen
Van de vijftig studenten met wie ik begin jaren negentig natuurkunde studeerde, waren er vijf een meisje. Hoe komt dat en is er sindsdien veel veranderd? Ik zocht het uit voor Radar+.

Radar+, februari 2021

 

 

Inzichten in COVID-19 door analyse van IC-data met kunstmatige intelligentie
Het analyseren van grote hoeveelheden data van COVID-19-patiënten op de IC geeft nieuwe inzichten. Zo blijkt de kalenderleeftijd niet nodig te zijn om de overlevingskans in te schatten en is het goed mogelijk om patiënten longbeschermend te beademen.

ZonMw, januari 2021

 

 

 

Houd hygiëneregels extra in acht in ziekenhuizen
In de eerste golf raakten ziekenhuismedewerkers relatief vaak besmet met SARS-CoV-2, zo blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC. Opvallend genoeg gaven niet de patiënten, maar de medewerkers elkaar het virus door.

ZonMw, januari 2021

 

 

 

Elf nieuwe risico-loci gevonden voor hersenaneurysmata
Een gescheurd aneurysma in de hersenen leidt tot een zeer gevaarlijke subarachnoïdale bloeding. De exacte invloed van genetica was echter nog onbekend. Een interview met neuroloog en onderzoeker dr. Ynte Ruigrok.

MedNet Neurologie, januari 2021

Artikelen uit 2020

Exosomen voor de diagnostiek en behandeling van kanker
Kankercellen opsporen, doden met behulp van fotodynamische therapie en óók nog een immuunrespons opwekken: de plannen van dr. Luis Cruz liegen er niet om. Hij werkt aan de ontwikkeling van exosomen die, geladen met verschillende gereedschappen, als een paard van Troje de tumorcellen binnendringen.

Immunoncologie, december 2020

 

 

 

 

 

 

“Ik heb altijd een grote betrokkenheid gevoeld”
Prof. dr. Leo Schultze Kool (Radboudumc) gaat met pensioen. Hoe kijkt hij terug op zijn loopbaan, waar komt zijn betrokkenheid bij patiënten met vasculaire malformaties vandaan en waarmee gaat hij zich voortaan bezighouden?

HEVAS magazine, december 2020

 

 

‘Alleen bloed als het moet’
Internist-oncoloog Marlijn Hoeks onderzocht rodebloedceltransfusies en ijzerstapeling bij hemato-oncologische patiënten. Ze ontdekte onder meer dat een restrictief rodebloedceltransfusiebeleid tot een lagere overlijdenskans leidt.

Hemato-oncologie, december 2020

 

 

 

Sotorasib remt selectief en onomkeerbaar KRASg12C-signalering en -expressie
Een fase I-studie naar het middel sotorasib, dat selectief en onomkeerbaar KRASg12C-signalering en -expressie remt, biedt hoopgevende resultaten bij niet-kleincellig longcarcinoom. Internist-oncoloog prof. Henk Verheul licht toe.

Medische Oncologie, december 2020

 

 

 

Betere overleving bij HER2-positief mammacarcinoom dankzij tucatinib
Tucatinib leidt bij vrouwen met HER2-positief mammacarcinoom met en zonder hersenmetastasen tot betere overleving, blijkt uit internationaal onderzoek. Internist-oncoloog Joan Heijns licht de resultaten van de HER2CLIMB-studie toe.

Medische Oncologie, december 2020

 

 

 

 

Top of flop: hoe selecteer je een toppublicatie?
Medische Oncologie publiceert elk kwartaal internationale toppublicaties uit vier verschillende vakgebied. Vanwege de introductie bieden we een kijkje in de keuken: hoe komt zo’n selectie tot stand?

Medische Oncologie, december 2020

 

 

Nieuwe Europese richtlijn voor volwassenen met een aangeboren hartafwijking
Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen en wat betekenen die voor de behandelpraktijk? We vroegen het hoogleraar Congenitale cardiologie Jolien Roos-Hesselink, lid van de richtlijncommissie.

De Cardioloog, december 2020

 

 

Netwerken moeten wachtlijsten wegwerken
Geïntegreerde oogzorg kan dé oplossing zijn voor het wegwerken van wachtlijsten in de oogzorg. Een analyse van verschillende vormen van oogzorgnetwerken in vier regio’s.

De Oogarts, december 2020

 

 

 

Kraakbeendefecten herstellen met stamcellen
Een klein beetje gezond kraakbeen van een patiënt kan, met behulp van stamcellen van een donor, uitgroeien tot meer kraakbeen en zo een kraakbeendefect verhelpen. Orthopeed professor Daniël Saris  ontwikkelde deze nieuwe behandelmethode met steun van ZonMw.

Nieuwsbrief ZonMw, 23 december 2020

 

 

Opmaat tot een succesvolle onderzoeksloopbaan
Met steun van ZonMw kon dr. Roberto Narcisi (Erasmus MC) onderzoek doen naar het uitrijpen van stamcellen tot kraakbeencellen. ‘Mede hierdoor heb ik mijn ideeën kunnen vormgeven en mijn onderzoek kunnen opbouwen’, zegt hij.

Nieuwsbrief ZonMw, 23 december 2020

 

 

 

Nieuw medicijn voor zeldzame schildklierziekte
Wat doe je wanneer het schildklierhormoon door een genetische mutatie niet in de hersencellen terechtkomt, met alle gevolgen van dien? Dr. Edward Visser zocht de oplossing in een stofje met eenzelfde werking maar een iets afwijkende vorm.

Nieuwsbrief ZonMw, 23 december 2020

 

 

 

Het wordt weer Rennie-tijd
Naast hapjes voor de kerst slaan mensen ook tabletten in tegen brandend maagzuur. Is dat wel verstandig? Hoe kom je eigenlijk aan brandend maagzuur – en hoe kom je er vanaf?

AD, 15 december 2020

 

 

Immuuntherapie bij gevorderd merkelcelcarcinoom
Gevorderd merkelcelcarcinoom (MCC) kent een hoge recidiefkans en slechte overleving. Uit klinische trials blijkt echter dat het responspercentage bij behandeling met de immuuncheckpointremmer avelumab hoog is en dat de respons lang aanhoudt.

MedNet Oncologie, december 2020

 

 

 

Een pilletje hier, een poedertje daar
Wie heeft extra vitamine D nodig? Moet je als veganist B12 slikken? Heb je per se eiwitsupplementen nodig? Ik zette de feiten op een rij voor Radar+.

Radar+, december 2020

 

 

 

 

lever

Verband tussen marges en recidiefkans bij thermische ablatie van levertumoren
Thermische ablatie van levertumoren is effectief, maar de recidiefkans lijkt groter dan bij resectie. Interventieradioloog dr. Mark Burgmans gaat het verband tussen de behaalde marges en de recidiefkans nader onderzoeken.

Oncologie Up-to-date, december 2020

 

 

Kankeronderzoek onder druk door corona
De coronapandemie heeft grote gevolgen – ook voor het kankeronderzoek. Veel onderzoeken zijn tijdelijk stilgelegd of vertraagd en ook de financiering is in gevaar. Prof. dr. René Medema (NKI/AvL) maakt zich zorgen. ‘Kanker is óók levensbedreigend.’

Antoni (magazine Antoni van Leeuwenhoek), december 2020

 

 

 

 

Onderzoek naar energiefabriekjes
Mitochondriën zijn de energiefabriekjes van de cellen.
Welke rol spelen deze fabriekjes bij spierziekten? En hoe kan
een beter begrip hiervan een behandeling dichterbij brengen?

Contact (magazine Spierziekten Nederland), december 2020

 

 

Juan Ortega‘Als je niet traint, gebeurt er niets’
Personal trainer en voedingscoach Juan Ortega volgt nauwlettend het onderzoek naar voeding en supplementen in relatie tot sport. Supplementen beschouwt hij hooguit als een aanvulling. ‘Een gezonde leefstijl is de basis, ook voor sporters.’

Radar +, december 2020

 

 

 

 

 

 

Grote variatie in voorschrijven hormoontherapie
Krijgt een patiënt met matig-risico prostaatcarcinoom in Nederland hormoontherapie naast de externe bestraling? Dat ligt er maar net aan waar hij behandeld wordt, zo blijkt uit data van Prostaatkankerzorg In Beeld (ProZIB).

MedNet Uro-oncologie, november 2020

 

 

 

Beter voorspellen of pacemaker helpt bij hartfalen
Patiënten met hartfalen kunnen baat hebben bij een speciale pacemaker, maar bij 30 tot 50 procent van de patiënten helpt het niet. Biomedisch ingenieur Joost Lumens werkt aan een computermodel dat de succeskans voorspelt.

Nieuwsbrief ZonMw, 3 november 2020

 

 

 

Uitkomsten van chirurgie bij epilepsie verbeteren
Onderzoekers proberen het succespercentage van hersenoperaties bij epilepsie te verhogen. ZonMw financiert drie onderzoeksprojecten met dit doel. Twee ervan maken gebruik van computermodellen van het brein; het derde richt zich op genetica.

Nieuwsbrief ZonMw, 3 november 2020

 

 

 

10 misvattingen over vitamine D, eigen site

 

 

 

 

 

 

Common genetic variants influence the risk of new breast tumor after breast cancer
The odds of developing a tumor in the second breast after breast cancer can be more accurately predicted through a risk score based on hundreds of common genetic variants.

NKI website, oktober 2020 (origineel in het Nederlands)

 

 

Operatierobot: meer dan extra handigheid
Robotchirurgie heeft de toekomst, zegt prof. Jelle Ruurda. De robot biedt meer dan foefjes. “Hij kan helpen de anatomie te herkennen en misschien waarschuwen als je een operatieroute volgt die meer kans geeft op complicaties.”

MedNet Oncologie, oktober 2020

 

Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie
Sinds enige jaren is een nieuwe psychiatrische therapie in opkomst: repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie, kortweg rTMS. Hoe werkt rTMS en wat zijn de voor- en nadelen?

De Psychiater, oktober 2020

 

 

 

‘Voor deze geïntegreerde visie op de patiënt is samenwerking nodig’

Hoogleraar Isabelle van Gelder over samenwerking bij de aanpak van atriumfibrilleren.

De Cardioloog, oktober 2020

 

 

 

Van vele chirurgische markten thuis
Chirurg Naomi van Hout (Amsterdam UMC) is een van de opvolgers van prof. Chantal van der Horst, die vorig jaar met pensioen ging. Wie is Van Hout, wat zijn haar taken en wat is haar visie op de zorg voor patiënten met vaatmalformaties in het Amsterdamse expertisecentrum?

HEVAS Magazine 2020-3

 

 

 

 

 

De vernieuwde Europese richtlijn Atriumfibrilleren op hoofdlijnen
Begin september verscheen de nieuwe richtlijn Atriumfibrilleren van de European Society of Cardiology (ESC). Prof. dr. Natasja de Groot (Erasmus MC) maakte deel uit van de reviewcommissie. De belangrijkste aanpassingen in zes hoofdpunten.

De Cardioloog, oktober 2020

 

 

 

Vitamine D-tekort maakt mogelijk kwetsbaarder voor Covid-19
Er zijn aanwijzingen dat een tekort aan vitamine D je kwetsbaarder maakt voor Covid-19. De vitamine is niet alleen belangrijk voor je botten, maar óók voor je afweer.

Geschreven in opdracht van AD, oktober 2020 

 

 

 

Oog voor de wensen van de patiënt
(Ex-)lymfklierkankerpatiënten kampen regelmatig met angst en somberheid en met een verminderde kwaliteit van leven. Psycholoog dr. Lindy Arts stelde vast dat patiënten graag willen weten hoe ze op deze punten scoren ten opzichte van anderen.

Hemato-oncologie, oktober 2020

 

 

 

Overmoedig of bang?

Vaak zijn we angstiger dan nodig, maar soms onderschatten we het gevaar. We zijn, kortom, niet zo goed in kansberekening en het inschatten van risico’s. Maar je kúnt daar beter in worden.

Radar+ magazine, september/oktober 2020 (nog niet online)

 

 

 

 

Het kan verkeren
Nederland zakte in relatief korte tijd van de vierde naar de elfde plaats op de Europese ranglijst van verkeersveiligste landen. Wat gaat er mis en hoe kan het beter? De cijfers en feiten.

Radar+ magazine, september/oktober 2020 (nog niet online)

 

 

 

 

Neoadjuvante immuuntherapie bij borstkanker
Met de BELLINI-studie voert het Antoni van Leeuwenhoek een eerste onderzoek uit naar neoadjuvante immuuntherapie bij bepaalde subgroepen van borstkanker.

MedNet Oncologie Borstkanker, september 2020

 

 

 

 

COVID-19 en bijnierschorsinsufficiëntie
Bijnierschorsinsufficiëntie wordt al maanden in verband gebracht met een verhoogde kans op COVID-19-besmetting. Dr. Michiel Kerstens ziet nog geen bewijzen.

Endocrinologie, september 2020

 

 

 

COVID-19 en diabetes
Bij opgenomen COVID-19-patiënten waren mensen met overgewicht, hoge bloeddruk en diabetes type 2 oververtegenwoordigd. Prof. Eelco de Koning pleit voor meer onderzoek naar diabetes als risicofactor.

Endocrinologie, september 2020

 

 

 

Sensor geeft waarschuwing bij epileptische aanval
Een epileptische aanval kan soms gevaarlijk zijn, vooral als iemand alleen is. Onderzoekers van het TeleConsortium Epilepsie werken aan verschillende types sensoren die een waarschuwing geven zodat iemand anders meteen kan komen helpen.

Nieuwsbrief/website ZonMw, augustus 2020 

 

 

 

Vermoeidheid en psychische klachten bij en na kanker
Welke interventies helpen het best bij mensen die door kanker kampen met vermoeidheid of psychische klachten als angst en depressie?

Oncologie Up-to-date, augustus 2020

 

 

Maar waaróm is de trein nou zo duur?
Die vliegvakantie zat er dit jaar voor veel mensen niet in. Maar van de trein – toch een een logisch alternatief – maken we nauwelijks gebruik. Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) weet wel waarom.

OneWorld, augustus 2020

 

 

 

 

Protonentherapie voor oogmelanoom in bedrijf bij HollandPTC
Voor patiënten met oogmelanoom die in aanmerking komen voor protonentherapie was de keus tot voor kort: naar Zwitserland afreizen of hun oog verliezen. Sinds dit jaar kunnen zij terecht bij het HollandPTC in Delft.

Mednet Oncologie Hematologie, augustus 2020

 

 

 

 

Geen vernauwde kransslagaderen, toch pijn op de borst
Een groot deel van de patiënten met symptomen van myocardiale ischemie blijkt geen vernauwing van de kransslagaderen te hebben. Meestal worden patiënten gerustgesteld, terwijl het merendeel wél iets mankeert.

De Cardioloog, augustus 2020

 

 

 

5 artikelen: 
– Hoe gaat het nu écht?
– Genezen, maar niet gezond
– COMPRAYA-studie: extra aandacht voor jongvolwassenen met kanker
– Oog voor naasten
– Beweeginterventies bij patiënten met uitgezaaide kanker

Oncologie Up-to-date special Kwaliteit van leven, augustus 2020,

 

 

Het toverwoord: weerbaarheid
Een gezonde leefstijl zorgt voor een sterker immuunsysteem. En hoe groter je weerstand, hoe groter je weerbaarheid tegen venijnige virussen en andere ziekteverwekkers. Negen vuistregels.

Radar+ magazine, juli/augustus 2020

 

 

 

Wee1 als nieuw aangrijpingspunt bij diffuus grootcellig B-cellymfoom
Biomedisch wetenschapper Mathilde de Jong verdiepte zich tijdens haar promotie in eiwitten die samen met CD20 hoog tot co-expressie komen bij patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL). Ze focuste zich op de kinase WEE1, waarvoor de remmer AZD1775 beschikbaar is.

Hemato-oncologie, juli 2020

 

 

 

 

Dit moet je weten over die pijn op je borst
Het zal je maar overkomen: telkens last van pijn op de borst maar de cardioloog kan niets vinden. Zit het dan toch tussen de oren? Misschien is er wel iets anders aan de hand – iets wat jij en je arts zouden moeten weten.

AD, 30-6-2020

 

 

 

Halen we straks massaal onze gemiste vakantie in?
We worden gelukkig van verre reizen. Althans, dat is de norm. Deze zomer beleven veel mensen hun vakantie dicht bij huis. Hoe bevalt dat? En zal ons reisgedrag blijvend veranderen?

OneWorld, juni 2020

 

 

 

 

 

 

Trombose bij COVID-19 onder de loep
Patiënten met COVID-19 ontwikkelen veel vaker trombose dan patiënten met andere infecties. Een breed consortium gaat uitzoeken hoe dat komt, en wat het optimale behandelbeleid is.

MedNet Oncologie Hematologie, juni 2020

 

 

 

 

Neoadjuvante immunotherapie bij darmtumoren geeft onverwacht hoge responskans
De verwachting was al dat neoadjuvante immunotherapie beter zou aanslaan dan bij kanker met metastases. Maar de respons was nog veel hoger dan verwacht.

Oncologie Up-to-date, 2020 nr. 3

 

 

Is CTCA voldoende effectief om patiënten met revascularisatie-indicatie te selecteren en patiënten zonder coronairlijden uit te sluiten?
De toepassing van een non-invasieve CT-scan (CTCA) om de kransslagaderen in beeld te brengen is de laatste jaren steeds gebruikelijker worden. Wanneer kan die het invasieve coronairangiogram vervangen?

De Cardioloog, juni 2020

 

 

 

De impact van COVID-19 op de psychiatrie
De uitbraak van COVID-19 heeft, samen met de bijbehorende maatregelen om verspreiding te beperken, veel impact op de psychiatrie. Wat zijn de gevolgen voor de werkwijze in de forensische psychiatrie, de ggz-instellingen, de ziekenhuispsychiatrie en bij de vrijgevestigde psychiater? 

De Psychiater, juni 2020

 

 

 

 

Snel schakelen in crisistijd
Vanwege de COVID-19-pandemie heeft de NVvP een crisisorganisatie geformeerd, bestaande uit een crisisteam en een taskforce. Een gesprek met de leden van het crisisteam.

De Psychiater, juni 2020

 

 

 

‘In een gezonde maatschappij moet meer dan één stem klinken’
Op 7 februari 2020 overleed de 33-jarige Chinese oogarts Li Wenliang aan de gevolgen van COVID-19. Hij vergaarde wereldwijde faam als – onbedoelde – klokkenluider voor het nieuwe coronavirus.

De Oogarts, juni 2020

 

 

 

 

 

Bouw mee aan een wereld zonder ziekte
Hoogleraar Koen Kas (Healthskouts, Universiteit Gent) droomt van een wereld waarin we zó goed vroege signalen oppikken en daarop ingrijpen dat elk gezondheidsprobleem wordt ondervangen voordat een patiënt klachten krijgt.

De Ingenieur, mei 2020

 

 

 

 

Digitale detox
De tijd waarin we geen smartphones hadden, lijkt ongelooflijk lang geleden. Toch verscheen de allereerste iPhone pas in 2007. Het duurde nog enkele jaren voordat bijna iedereen vergroeid raakte met zijn telefoon.

Radar+ magazine, april/mei 2020

 

 

 

 

De kunst van het afvalscheiden
Met liefde haal ik mijn theezakjes uit elkaar. Labeltje bij het papier, touwtje bij het restafval en theezakje bij het GFT. Maar nou blijkt dat helemaal niet te mogen. Ik ging op onderzoek naar de regels van het correcte scheiden.

Radar+ magazine, april/mei 2020

 

 

 

 

ZonMw start programma voor onderzoek met pluripotente stamcellen
Dit voorjaar start het ZonMw-programma Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research (PSIDER), waarvoor het ministerie van VWS in de komende acht jaar 35 miljoen euro beschikbaar stelt.

Nieuwsbrief/website ZonMw voorjaar 2020  

 

 

 

 

Afwegingen bij klepchirurgie en bepaling van aortadiameters
Hoe zinvol is preventieve klepchirurgie (of catheterinterventie) bij asymptomatisch kleplijden van mitralis- en/of tricuspidalisklep en bij welke ernst van tricuspidalisinsufficiëntie bij reparatie van linkszijdig kleplijden dient een ingreep plaats te vinden?

De Cardioloog, april 2020

 

 

 

PIPAC: vernevelde chemotherapie voor colorectale peritoneale metastasen
Patiënten met colorectaal carcinoom met geïsoleerde metastasen in het buikvlies kunnen baat hebben bij een HIPEC-behandeling. De arts verwijdert dan eerst alle metastasen en laat daarna verwarmde chemotherapeutica rechtstreeks in de buikholte stromen.

Medische Oncologie, april 2020

 

 

 

CAR T-celtherapie buitensporig duur
De Nederlandse overheid is al bijna anderhalf jaar in onderhandeling over CAR T-celtherapie. Volgens hoogleraar Carin Uyl-de Groot (Erasmus Universiteit Rotterdam) is de prijs te hoog naar Nederlandse normen.

Mednet Oncologie Hematologie, april 2020

 

 

Er zelf lekker aanzitten mag
Hoe help je je kinderen een positieve band te ontwikkelen met hun geslachtsdeel? Pedagoog Belle Barbé, schrijver van Ik &Seks en oprichter van de Wipsite, weet raad.

OneWorld, maart 2020

 

 

 

‘Vraag actief naar therapietrouw en bijwerkingen’
Dr. Christel Boons deed onderzoek naar het optimaliseren van de behandeling van chronische myeloïde leukemie (CML) in de dagelijkse praktijk. Ze kwam onder andere tot de conclusie dat een meer proactieve patiëntbegeleiding gewenst is. ‘Vraag actief naar onder meer therapietrouw en bijwerkingen.’

Hemato-oncologie, maart 2020

 

 

 

 

 

Inzicht in kankercellen

Door veranderingen aan te brengen in de genen van kankercellen kunnen onderzoekers onder meer zien hoe tumoren reageren op medicijnen. Deze aanpak heeft al tot nieuwe vormen van behandeling geleid.

Antoni (magazine Antoni van Leeuwenhoek), 2020 nr. 2

 

 

Meer licht op het middenrif. Contact (magazine Spierziekten Nederland), maart 2020 (niet online)

 

Trombose en longembolie voorkomen bij vasculaire malformaties
Steunkousen – het is geen hip gespreksonderwerp. Maar deze medische hulpmiddelen zijn wél heel doeltreffend in het verminderen van klachten bij mensen met vasculaire malformaties. Daarnaast kunnen ze de kans op trombose en longembolie verkleinen.

HEVAS Magazine 2020 nr. 1

 

 

 

 

 

Secundaire debulking geen meerwaarde bij platinum-gevoelig recidief ovariumcarcinoom
Secundaire chirurgische debulking bij vrouwen met platinum-gevoelig recidief ovariumcarcinoom wordt wereldwijd regelmatig toegepast. Toch was er nog geen fase III-onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde.

Mednet Hematologie Oncologie, februari 2020

 

 

 

Kunstmatige intelligentie verovert de gezondheidszorg
Gisteren kwamen in Rotterdam honderden artsen, onderzoekers en wetenschappers bij elkaar voor het congres Innovation for Health (I4H). Het thema van dit jaar: het brein en kunstmatige intelligentie (AI).

De Ingenieur, 14 februari 2020

 

 

Het leven in 2030: we gaan veel meer delen
We leven in roerige overgangstijden. Er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens bij, wat zorgt voor krapte op de woningmarkt. Derk Loorbach, hoogleraar socio-economische transities: ‘Over tien jaar stappen we met onze ov-kaart in de deelauto’.

Radar+ magazine, februari 2020

 

 

 

 

HDR-brachytherapie voor eerder bestraalde prostaattumoren
Patiënten zouden niet tweemaal op dezelfde plaats bestraald kunnen worden. Toch blijkt hoge dosis (HDR-)brachytherapie bij lokale recidieven van eerder bestraalde prostaattumoren goed te werken.

MedNet Oncologie, februari 2020

 

 

E-health in cardiovasculaire (na-)zorg en netwerkzorg bij hartfalen
Wat is het effect van netwerkzorg op de kwaliteit en uitkomsten (gezondheidswinst) voor hartfalen? Welke hartfalenpatiënten kunnen primair behandeld worden door de eerste lijn en wat zijn de uitkomsten op (middellange) termijn, na terugverwijzen?

De Cardioloog, februari 2020

 

 

 

HIPEC voor ovariumcarcinoom: omarmd in Nederland, betwijfeld in België
Sinds eind 2018 valt hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) bij complete of optimale intervaldebulking in ons land onder de vergoede zorg voor vrouwen met ovariumcarcinoom stadium III die niet primair geopereerd kunnen worden. In andere landen reageert men kritisch.

Medische Oncologie, februari 2020

 

 

Chromosomen-chaos in kankercellen
Wat zijn de unieke eigenschappen van een kankercel? Waarin onderscheidt die zich van een gewone, gezonde cel? Onderzoekster Jonne Raaijmakers duikt in de rol van chromosomen bij de snelle en ongeremde groei van kankercellen.

Antoni (magazine Antoni van Leeuwenhoek), 2020 nr. 1

 

 

Eindredactie 2020

Transparant 84

 

 

 

 

 

 

 

Transparant 83

 

 

 

 

 

 

Transparant 82

 

 

 

 

 

 

 

Transparant 81

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele artikelen van vóór 2020:

Bijt wat vaker op een houtje

Artikel voor Radar+, december 2019

Steeds meer mensen geloven dat vasten goed voor je is. Je valt af, het schoont de boel van binnen op en zou zelfs helpen bij het voorkomen én genezen van allerlei ziektes. Internist Hanno Pijl is voorstander en vast zelf ook. Lees meer…

Zet je hersens aan het werk!

Artikel voor Radar+, najaar 2019

Je zou van jongs af aan én je leven lang je hersenen moeten uitdagen. Alleen dan hollen concentratievermogen, geheugen en denkvermogen minder hard achteruit. Ik sprak erover met hoogleraar neuropsychologie Roy Kessels. Lees meer…

Goed oud worden

Artikel voor Radar+, zomer 2019

Goed oud wordenWe hebben ons omringd met gebak en gemak. Als we minder zouden eten en meer bewegen, zouden we nog veel langer en gelukkig leven. Dus: fietskilometers moeten worden vergoed, eetborden moeten kleiner en ook heel belangrijk: maak vaker een praatje met de buurvrouw.  Lees meer…

Bodyscan: wel of niet?

Artikel voor Radar+, zomer 2019

Bodyscan Radar Het lijkt een goed idee: een bodyscan om te onderzoeken of je gezond bent. Maar wat als ze dan iets vinden? En als dat iets is wat niet kan worden behandeld? Lees meer…

Weer leven met nieuwe lucht

CF-patiënte Djuna onderging drie longtransplantaties

Artikel voor Transparant, juni 2019

Een longtransplantatie redde haar leven – tot drie keer toe. Het maakt cystic fibrosis-patiënte Djuna Maes uniek, in ieder geval in ons land. Samen met haar longarts vertelt zij haar indrukwekkende verhaal. ‘Ik hoef het niet alleen te doen, ik word gedragen door al de mensen die mij helpen.’ Lees meer…

 

Je darmen als ecosysteem

Artikel voor Radar+, voorjaar 2019

Licht gespannen loop ik ’s ochtends vroeg door het Leidse Bio Science Park, op weg naar het bedrijf MyMicroZoo. Ruim drie weken geleden ontving ik een testkit waarmee ik beetje mijn ontlasting kon opsturen. Hoe zou het gesteld staan met mijn darmbacteriën? Lees meer…

Honderd dagen een rothoest

Artikel voor AD, 2019

Diana de Veld heeft kinkhoest gehad. FOTO MARCO DE SWART

Kinkhoest – daar ben je toch tegen gevaccineerd? Klopt, maar je kunt het wél krijgen. De GGD krijgt jaarlijks zo’n 3.000 tot 10.000 meldingen binnen, en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Lees meer…

Immuuntherapie vóór de operatie

Artikel voor Antoni, 2018

Veel patiënten hebben baat bij immuuntherapie. Maar waarschijnlijk valt er nog meer winst te behalen bij een nieuwe strategie die nu in studieverband wordt toegepast bij verschillende soorten
kanker: immuuntherapie al voorafgaand aan de operatie. Lees meer…

Bollebozen

Wat is intelligentie, hoe meet je het en worden we steeds slimmer?

Artikel voor KIJK, 2018

Hoogbegaafdheid, zwakbegaafdheid, het gemiddelde IQ door de jaren heen – over intelligentie kun je makkelijk boeken vol schrijven. Hoewel, makkelijk… Het gaat om behoorlijk complexe materie en er is nog veel onduidelijk. Lees meer…

Hoe gevaarlijk was Fukushima?

KIJK maakt de balans op, 5 jaar na de kernramp

Artikel voor KIJK, 2016

fukushimaEen tsunami leidde in maart 2011 tot de verwoesting van een Japanse kerncentrale en het uitroepen van de noodtoestand. Dat deed het imago van kernenergie wereldwijd geen goed. Was die reactie terecht? Een inventarisatie van de gezondheidsschade. Lees meer…

 

Combinatie van nucleaire geneeskunde en radiotherapie voor beeldgestuurde bestraling

Artikel voor Oncologie Up-to-date, 2018

speekselklierenAls enige in ons land mag dr. Wouter Vogel (Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam) zichzelf zowel nucleair geneeskundige als radiotherapeut noemen. Daardoor kan hij bruggen bouwen én ziet hij nieuwe mogelijkheden. Een mooi voorbeeld is zijn onderzoek naar gallium-68-PSMA-PET-CT-scans voor het beschermen van speekselklieren bij de bestraling van hoofd-halstumoren. Lees meer…

Bekostiging van de opleiding in ggz-instellingen schiet tekort

Artikel voor De Psychiater, 2017

Zowel ziekenhuizen als ggz-instellingen leiden psychiaters op. Van hetzelfde laken een pak, zou je zeggen. Toch krijgen ggz-instellingen een ruim 2,5 keer lagere ‘subsidie’ voor diezelfde opleiding dan de ziekenhuizen. Uit dat lage bedrag is de opleiding niet te bekostigen, zeggen de ggz-instellingen. Lees meer…

‘Een vaccin laat nog wel vijf tot tien jaar op zich wachten’

Interview met entomoloog Bart Knols over het zikavirus

Artikel voor KIJK, 2016

knolsEen internationale noodsituatie. Zo bestempelde de WHO begin februari dit jaar de uitbraak van het zikavirus. Maar wat is dat eigenlijk voor virus? Moeten we bang zijn dat het gaat muteren? En wat kunnen we ertegen doen? KIJK sprak met Bart Knols, expert op het gebied van muggen die ziektes verspreiden.en tsunami leidde in maart 2011 tot de verwoesting van een Japanse kerncentrale en het uitroepen van de noodtoestand. Dat deed het imago van kernenergie wereldwijd geen goed. Was die reactie terecht? Een inventarisatie van de gezondheidsschade. Lees meer… (Blendle)

Borstkanker in Nederland

Waarom komt het hier zo vaak voor?

Artikel voor LUMC Magazine, 2015

borstkanker_in_NederlandOf je ooit in je leven de diagnose borstkanker krijgt, hangt van veel zaken af. Ten eerste natuurlijk je geslacht. Mannen kunnen ook borstkanker krijgen, maar dat is veel zeldzamer. Verder speelt mee hoe oud je wordt – want hoe ouder je bent, hoe groter de kans op (borst)kanker. Nederlandse vrouwen bereiken vaak een hoge leeftijd. Als dát verklaart waarom we hier zo veel gevallen van borstkanker tellen, dan is dat gewoon de prijs die we betalen voor onze lange levensduur. Maar is dat zo? Het lijkt er niet op. Lees meer…

Aan de bril

Artikel voor J/M voor ouders, 2014

BrilSteeds meer kinderen worden bijziend. Hoe dat komt? Ze zijn minder buiten dan eerdere generaties en zitten langer achter elkaar op korte afstanden te turen – naar een mobieltje of tablet bijvoorbeeld. Nou kan een bril heel leuk staan, en zo niet, dan zijn er contactlenzen. Maar wist je dat ernstige bijziendheid de kans om later blind of slechtziend te worden sterk vergroot? Zeven vragen en antwoorden over bijziendheid. Lees meer…

Gekmakende gasten

Hoe manipulatieve parasieten hun gastheer beïnvloeden

Artikel voor KIJK, 2010

parasietIn een gedenkwaardige aflevering van Star Trek: the next  generation kruipt een soort lila schorpioen stiekem in de lichamen van de crew, waarna die vreemd gedrag gaat  vertonen. Verrassing: zulke bizarre parasieten bestaan  echt. Al zijn ze doorgaans een stuk kleiner en niet lila. Lees meer…

Verse kijk op voeding

Artikel voor Cicero (LUMC), 2014

voedselWe zijn wat we eten. Maar wat willen we zijn? In ieder geval geen suikerbeesten, betogen steeds meer wetenschappers. Volgens hen eten wij westerlingen veel meer suiker dan goed voor ons is. Toch geloven nog veel artsen en diëtisten in simpelweg calorieën tellen. Of die calorieën uit vet, suiker of eiwit afkomstig zijn: dat doet er niet toe. Onzin, vinden kinderarts-endocrinoloog prof. Robert Lustig (San Francisco), Kris Verburgh, auteur van het boek De voedselzandloper, en prof. Hanno Pijl, hoogleraar Diabetologie aan het LUMC. “De ene calorie is de andere niet.”  Lees meer…

Wat deel je met je kind?

Artikel voor J/M, 2013

sleutelDe konijntjes die opa en oma kochten, waren eigenlijk iets te jong uit het nest gehaald. Schuchter zaten ze in hun hokje en als mijn dochters van 4 en 6 ze eruit tilden om te aaien, dan hielden we ons hart vast dat ze niet doodgeknuffeld werden. Al snel trof mijn vader ze inderdaad koud en verstijfd aan in hun kooi. Maar opa en oma konden het niet over hun hart verkrijgen om dat te vertellen. Ze wilden hun kleinkinderen beschermen en grepen terug op een smoes: de konijntjes waren zogenaamd teruggegaan naar hun moeder. Mijn dochters geloofden het verhaal en treurden niet. Vrolijk huppelden ze weer verder door hun onbezorgde leven. Lees meer…

Bestaan deeltjes wel?

Artikel voor New Scientist, 2013

deeltjesVolgens de natuurkunde is de wereld om ons heen opgebouwd uit deeltjes en krachten. Maar niemand weet of die daadwerkelijk bestaan. Het is tijd voor een nieuwe theorie die een brug slaat tussen natuurkundige begrippen en de werkelijkheid, meent natuurkundige en filosoof F.A. Muller. Lees meer…

Zwangerschap en kanker: hoe te (be)handelen?

Artikel voor Medische Oncologie, 2015

zwangereEen oncologisch specialist behandelt over het algemeen één patiënt tegelijk. Maar wat als de patiënte zwanger is? Hoe kan dan ervoor worden gezorgd dat de aanstaande moeder optimaal wordt behandeld, terwijl tegelijkertijd het ongeboren kind wordt beschermd? Oncologisch gynaecoloog prof. dr. Frédéric Amant, internistoncoloog dr. Ingrid Boere en oncologisch gynaecoloog dr. Christianne Lok zijn gespecialiseerd op dit gebied. Lees meer…

KIJK antwoordt

Een aantal beantwoorde lezersvragen voor KIJK

Waarom blijven vrouwen niet gewoon langer vruchtbaar?

Mogen menselijke haren in de gft-bak?

Hoe lang leef je nog als je levend wordt begraven?

Kun je ernstig oorsuizen niet chirurgisch verhelpen?

Waarom ga je wiebelen als je moet plassen?

Waarom nies je niet in je slaap?

Waarom hebben we nagels?

Kun je wormen krijgen van kattenpoep in de zandbak?

Wat zijn vitamines en waarom heb je ze nodig?

Waarom ga je dood aan kanker?

Hoe weet een hardloop-app hoeveel calorieën je verbrand hebt?

Wie bestuurt wat bij een Siamese tweeling?

Waarom komen je darmgassen er alleen aan de onderkant uit?