Artikelen toegevoegd

Een website heb je natuurlijk niet voor niets. De mijne dient vooral als visitekaartje en is over het algemeen weinig actueel. Soms zie ik dat andere journalisten (mijn kantoorgenoot Irene van den Berg bijvoorbeeld) wel actuele artikelen plaatsen en/of delen via social media. Die lees ik dan met graagte, en dan wil ik dat zelf opeens ook.

Op zich schrijf ik genoeg artikelen (in 2019 waren het er rond de 80). Maar het gros daarvan is alleen voor een klein publiek interessant. Aan de andere kant schrijf ik tegenwoordig vaak voor Radar+, en die artikelen zijn voor iedereen leesbaar. Dus zette ik de afgelopen week wat Radar+-artikelen online, en vooruit, ook nog één medisch-specialistisch verhaal voor MedNet Oncologie, in een bij voorbaat mislukte poging om de verhouding van publieks- en vaktijdschriften enigszins recht te doen. Zie mijn artikelen.