Artikelen

Myeloproliferatieve neoplasmata vroeger herkennen met AI
Patiënten met myeloproliferatieve neoplasmata lopen vaak lange tijd rond zonder diagnose. Een gemiste kans, want onbehandelde patiënten hebben kans op een hart- of herseninfarct. Onderzoekers van het Albert Schweitzer ziekenhuis ontwikkelen AI-algoritmes om de ziekte automatisch te laten herkennen in het lab.

Hemato-oncologie, juni 2024

 

 

Meer buiten zijn: niet alleen goed voor de ogen
Het multidisciplinaire netwerk Zicht op Buiten zet zich in om kinderen weer meer buiten te laten zijn, met name om te spelen. Dat is volgens maatschappij en gezondheid Vasanthi Iyer niet alleen goed om myopie te voorkomen of te remmen, maar ook voor onder andere de motorische, sociale en mentale ontwikkeling.

De Optometrist, juni 2024

 

 

 

Checkpoint-inhibitor als onderhoudstherapie
Onderhoudstherapie met atezolizumab na R-CHOP-behandeling van patiënten met hoog-risico diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) resulteerde in de HOVON-151-studie in een hogere progressievrije overleving, maar vooral ook een onverwacht hoge overleving.

MedNet Hematologie, juli 2024

 

Is de zorg in België beter?
Nederlanders verkiezen soms Belgische zorg boven de Nederlandse. Omdat ze in de buurt van de landsgrens wonen bijvoorbeeld, of omdat sommige wachtlijsten korter zijn. Maar je zou in Gent en Antwerpen ook beter (én vriendelijker) worden behandeld. Reden om op onderzoek uit te gaan.

Radar+, mei 2024

 

Poziotinib: redelijk effectief maar te toxisch
De internationale ZENITH20-studie onderzocht de effectiviteit van tyrokinaseremmer poziotinib bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom met een HER-2 exon 20-mutatie. Hoewel de effectiviteit op zich goed was, bleken de bijwerkingen fors. De ontwikkeling van het medicijn is inmiddels gestaakt. Gelukkig zijn er andere behandelingen in ontwikkeling voor deze patiëntengroep.

MedNet Oncologie, mei 2024

 

 

Organoïden in de endocrinologie
Het hormoonsysteem van een dier zit heel anders in elkaar dan dat van een mens. Juist om die reden zijn organoïden zo bruikbaar voor onderzoek in de endocrinologie. Daarnaast werken wetenschappers aan transplantatie van organoïden naar patiënten, in de hoop verloren gegane functies te herstellen.

Endocrinologie, mei 2024

 

 

Meer ‘verlengde armen’ gewenst
Het takenpakket van de technisch oogheelkundig assistent (toa) breidde in de loop der jaren uit, waarmee het beroep zichzelf onmisbaar maakte. Hoewel er veel nieuwe studenten zijn, is er vooral buiten de randstad een tekort aan toa’s. Tegelijk kunnen toa’s soms geen stageplek vinden.

De Oogarts, mei 2024

 

 

Veelzeggende spraak bij schizofreniespectrumstoornis
Patiënten met een schizofreniespectrumstoornis zijn met behulp van AI te herkennen aan hun spraak, blijkt uit onderzoek van psychiater dr. Janna de Boer. Zowel door puur naar geluid te kijken – denk aan spreeksnelheid en pauzes – als door naar de inhoud te kijken. Vervolgonderzoek moet leiden tot een manier om terugval in psychose te voorspellen, zodat eerder kan worden ingegrepen.

De Psychiater, mei 2024

 

 

 

Een avontuurlijke ontdekkingsreis
Voordat onderzoekers een nieuwe behandeling voor het eerst kunnen testen bij patiënten, is al een lange weg afgelegd: van een eerste wetenschappelijke ontdekking op simpele celkweken tot experimenten op complexe tumormodellen en proefdieren. Er is geen vaste route en onderweg kunnen steeds nieuwe wegen worden ingeslagen.

Antoni, april 2024

 

 

Nieuw netwerk brengt samenhang in onderzoek naar post-COVID
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakte € 9 miljoen vrij om Nederlands post-COVID-onderzoek en de zorg voor patiënten met post-COVID beter te organiseren. Prof. dr. Anske van der Bom vertelt hoe het Post-COVID Netwerk Nederland dat wil bereiken. ‘We hopen snel zoveel mogelijk mensen de beste behandeling volgens de meest recente inzichten te kunnen geven.’

ZonMw.nl, april 2024

 

 

Wat zeg je?
Veel mensen willen er niet aan dat ze doof worden. Van alle redenen waarom mensen hun huisarts bezoeken, staat een verminderd gehoor ongeveer op de honderdste plek. Jammer, want gehoorverlies heeft een grote impact op je kwaliteit van leven, en er is van alles aan te doen.

Radar+, april 2024

 

 

 

 

 

Goed nadenken over screening
Vraag de gemiddelde Nederlander of regelmatig screenen op kanker een goed idee is en je hoort een volmondig ja. De gedachtegang: als ze iets vinden, ben je er vroeg bij en heb je betere vooruitzichten. En vinden ze niets, dan ben je gerustgesteld. In werkelijkheid zitten er aan screening altijd nadelen en soms voordelen, vertelde prof. dr. Iris Lansdorp-Vogelaar (Erasmus MC) in haar oratie.

Oncologie Up-to-date, april 2024

 

 

Meer oogproblemen bij jongeren die roken en vapen
Een opvallende publicatie in JAMA Ophthalmology: jongeren die zowel tabakssigaretten als e-sigaretten gebruiken, rapporteren meer oogproblemen dan jongeren die een van beide producten gebruiken. Aios oogheelkunde Anne Xuan-Lan Nguyen, eerste auteur van het artikel, gaat in op de onderzoeksresultaten en geeft optometristen enkele praktisch tips.

De Optometrist, maart 2024

 

 

 

 

De plaats van medicatie binnen de behandeling van obesitas
Patiënten met obesitas slikken vaak medicijnen tegen aandoeningen als hoge bloeddruk, diabetes en astma. Maar die bestrijden de onderliggende oorzaak niet. Sterker nog, soms werken ze juist gewichtverhogend. Voor obesitasmedicatie als GLP1-agonisten en naltrexon/bupropion geldt uiteraard het omgekeerde. In de toekomst kunnen we zelfs obesitasmedicatie verwachten waarmee patiënten gemiddeld 30% aan gewicht verliezen.

Endocrinologie, maart 2024

 

 

 

Vroeg ingrijpen bij kinderen met obesitas
In Nederland kampt ongeveer 15% van de kinderen tot achttien jaar met obesitas. Naast de gecombineerde leefstijlinterventie kan ook medicatie sommige kinderen helpen om een gezonder gewicht te bereiken Kinderarts-endocrinoloog prof. Erica van den Akker: ‘Obesitas leidt tot allerlei ziekten op volwassen leeftijd. Bij kinderen zijn de voorstadia daarvan nog reversibel. Dus hoe vroeger je ingrijpt, hoe beter.’

Endocrinologie, maart 2024

 

Triplet inductiechemotherapie bij hoog-risico lokaal gevorderd rectumcarcinoom
Sinds november 2021 loopt vanuit het Catharina ziekenhuis de MEND-it studie. Deze  multicenter single-arm fase-2-studie onderzoekt de toegevoegde waarde van triplet inductiechemotherapie met FOLFOXIRI (5FU, oxaliplatine en irinotecan) bij patiënten met hoog-risico lokaal gevorderd rectumcarcinoom.

MedNet Oncologie, februari 2024

 

 

 

Nemo 100 jaar
Voor wetenschapsmuseum Nemo beantwoordde ik een aantal publieksvragen, waaronder:
– Waarom hebben mensen emoties?
– Hoe kun je weer beter worden?
– Hoe kan AI ons helpen om langer te leven?
– Waarom staren mensen?
– Waarom blijf je drijven als je in het water ligt?
– Hoe werken je ogen?
– Waarom heb je een pols?
– Waarom heeft een regenboog de vorm van een boog?
– Wat maakt een zonnebril goed of slecht?
– Hoe gaat het licht aan?
– Welke Nederlandse stad heeft de grootste oppervlakte?
– Kun je bruin worden van uv-licht uit blacklights?
– Waarom groeien bot en tandvlees niet terug?

Nemo100jaar.nl, 2023/2024

 

 

Het belang van integratieve zorg voor kankerpatiënten
Kankerpatiënten kunnen er veel baat bij hebben als ze naast de reguliere behandeling ook toegang krijgen tot leefstijlgeneeskunde en complementaire zorg, bijvoorbeeld gericht op ontspanning. Chirurg-oncoloog en arts integratieve zorg dr. Eva Noorda zette een spreekuur Integratieve zorg op bij het Isala ziekenhuis. Afgelopen najaar volgde ze een Mind-Body-Course in Harvard.

Oncologie Up-to-date, februari 2024

 

 

 

 

De erfelijkheid van cognitie, gezondheid en sociaaleconomische status
Statistisch geneticus dr. David Hill (Universiteit van Edinburgh) beantwoordt vijf vragen over de erfelijkheid van cognitie, mentale en fysieke gezondheid én sociaaleconomische status. ‘Dat een eigenschap erfelijk is, betekent niet dat die deterministisch bepaald is.’

De Psychiater, februari 2024

 

 

 

THEMIS2-expressie verbetert voorspelling time-to-first-treatment bij CLL
Ook als patiënten met chronische lymfatische leukemie geen risicofactoren zoals een ongemuteerde B-celreceptor of een p53-mutatie hebben, bestaat de kans dat zij relatief snel aan behandeling toe zijn. Promovendus Paul Hengeveld identificeerde een nieuwe risicofactor die geassocieerd is met korte time-to-first-treatment: THEMIS2-expressie.

MedNet Hematologie, januari 2024

 

 

 

 

 

Beter kijken in het oog
Hoe breng je een klein, beweeglijk orgaan als het oog nauwkeurig in beeld met MRI? Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum wisten het door technologische innovatie voor elkaar te krijgen. En dat is waardevol voor patiënten. ‘Er zijn patiënten die op de MRI-scan toch een kleinere tumor blijken te hebben dan gedacht en dus hun oog kunnen behouden, terwijl we dat vroeger verwijderd zouden hebben.’

Resultaat (NWO), januari 2024

 

 

Lage dosering sirolimus werkt goed bij vaatanomalieën
Arts-onderzoeker Veroniek Harbers (Radboudumc) promoveerde op onder meer een grote sirolimusstudie bij patiënten met vaatanamolieën. Was de behandeling veilig en wat waren de effecten van sirolimus op pijn en kwaliteit van leven?

HEVAS magazine, januari 2024

 

 

 

Ook langetermijnoverleving ovariumcarcinoom hoger door HIPEC
Niet alleen de 5-jaarsoverleving, maar ook de 10-jaarsoverleving verbetert door toevoegen van HIPEC bij vrouwen met gevorderd ovariumcarcinoom, zo blijkt uit de OVHIPEC-1-studie. Gynaecoloog dr. Willemien van Driel licht de resultaten toe.

MedNet Oncologie, december 2023

 

 

 

Stop de vape
‘Waarom ga je niet gewoon in de pauze?’ vraagt de docent wanneer een leerling tijdens de les naar het toilet wil. Mijn dochter (14) weet wel waarom: in de pauzes wil je daar niet zijn. Dan is de toiletruimte het territorium van de vapers. Met hun hippe, felgekleurde apparaatjes verspreiden ze er dampen die geuren naar aardbeienbubbelgum, koekjes, amaretto of mojito. Niet-vapers zijn niet welkom. Wat is dat vapen precies en hoe schadelijk is het?

Radar+, december 2023

 

 

 

Nieuwe studie naar waarde PET-CT-scan voor behandelevaluatie bij lymfoblastair lymfoom
Om te bepalen welke patiënten met lymfoblastair lymfoom een allogene stamceltransplantatie nodig hebben, is het sinds kort gebruikelijk om de effecten van de chemotherapie te beoordelen met een PET-CT-scan.

Hemato-oncologie, november 2023

 

Recidiefkans bij AML: de rol van restziektedetectie met next generation sequencing
Patiënten met acute myeloïde leukemie die onder de microscoop een complete respons laten zien na de inductiechemotherapie, krijgen in een later stadium vaak toch een recidief. Promovendus Tim Grob ontdekte dat de kans hierop verband houdt met DNA-mutaties in meetbare restziekte.

Hemato-oncologie, november 2023

 

 

De betekenis van schildklierhormoon voor hart en hersenen
Twee internist-endocrinologen van het Erasmus MC ontvingen een Veni- en Vidi-subsidie voor onderzoek naar de effecten van schildklierhormoon op respectievelijk het hart en de hersenen.

Endocrinologie, november 2023

 

 

 

De rol van familie in de verpleeghuiszorg
Familieleden van mensen met dementie helpen vaak mee met de zorg voor hun naaste in het verpleeghuis. Maar familieparticipatie brengt soms ook spanningen met zich mee. Welke belemmeringen ervaart de familie?

ZonMw, oktober 2023

 

 

 

 

 

 

Opgroeien bij een pleeggezin met een andere religieuze achtergrond
Pleegkinderen wonen niet altijd in een pleeggezin met dezelfde religieuze achtergrond. Hoe kan het kind zijn psychosociale en religieuze identiteit dan toch op een gezonde manier ontwikkelen?

ZonMw, oktober 2023

 

 

 

Een goed leven voor mensen met een ernstige meervoudige beperking
Sociale inclusie en participatie behoren tot de rechten van de mens. Maar wat houdt dit in voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB)? Hoe zien zorgprofessionals en verwanten het leven van mensen met een EMB op zorginstellingsterreinen?

ZonMw, oktober 2023

 

 

 

 

Morele overwegingen bij de zorg voor kwetsbare toekomstige moeders
Kinderen van moeders uit achterstandswijken hebben een hoger risico op ziekte en sterfte door gezondheidsverschillen tussen arm en rijk. Moeten kwetsbare toekomstige moeders meer ondersteund worden bij het krijgen van een gezond kind?

ZonMw, oktober 2023

 

 

Op welke leeftijd mogen donorkinderen meer weten over de donor?
Sinds 2004 is wettelijk vastgelegd op welke leeftijd mensen die verwekt zijn via donorconceptie informatie over de donor mogen krijgen. Moeten de leeftijdsgrenzen worden aangepast?

ZonMw, oktober 2023

 

 

 

 

 

"Amsterdam - 3D Atlas of Human Embryology" by Bernadette S. de Bakker, AMC and 3D embryo atlas team, AMC, license: CC BY-NC-NDRegels voor embryo-onderzoek heroverwogen
Wetenschappelijk onderzoek met menselijke embryo’s is onderhevig aan strenge regelgeving. Maar voor menselijke embryo-achtige structuren gekweekt uit stamcellen bestaan er geen juridische beperkingen. Ethicus dr. Ana Pereira Daoud (Maastricht University) onderzocht met steun van ZonMw of herziening van de regels gewenst is.

ZonMw, oktober 2023

 

 

 

Langetermijneffecten van bètablokkers
Meestal is een infantiel hemangioom onschuldig, maar soms zit het op een vervelende plek, veroorzaakt het een wond of brengt het zelfs de ademhaling in gevaar. Sinds 2008 kunnen kinderen dan een behandeling met bètablokkers krijgen. Die helpen vaak goed en geven weinig bijwerkingen. Maar hoe zit het met bijwerkingen op langere termijn? En bestaat er daarbij verschil tussen de bètablokkers propranolol en atenolol?

HEVAS Magazine, oktober 2023

 

 

 

 

Meer evidence-based leefstijlprogramma’s nodig voor secundaire preventie
Na een ziekenhuisopname vanwege coronaire hartziekte zijn veel patiënten bereid om aan hun leefstijl te werken. Hoe kun je als zorgverlener de kans op succes vergroten? Dr. Marjolein Snaterse, onderzoeker op het gebied van secundaire preventie voor patiënten met hartziekten, deelt haar inzichten.

Hart & Vaat, oktober 2023

 

 

 

 

Eerste resultaten CAR T-celtherapie bij neuroblastoom veelbelovend
CAR T-celtherapie wordt steeds breder ingezet voor de behandeling van hematologische tumoren, maar of de therapie ook bruikbaar is voor solide tumoren is nog onduidelijk. De onderzoeksgroep van prof. dr. Franco Locatelli voerde een fase I/II klinische trial uit naar CAR T-celtherapie voor kinderen met hoogrisico neuroblastoom. De resultaten zijn positief, maar breder vervolgonderzoek is noodzakelijk.

MedNet Hematologie, oktober 2023

 

 

 

Balanceren met immuunremmers tijdens immuuntherapie
Checkpointremmers halen de rem van het immuunsysteem opdat het immuunsysteem de kanker kan bestrijden. Als hierbij onverhoopt ernstige auto-immuunbijwerkingen ontstaan, krijgen patiënten immuunremmers toegediend. Gaat dit ten koste van de effectiviteit van de immuuntherapie? Recent verscheen in NPJ Precision Oncology een review van onderzoekers van UMC Utrecht over dit onderwerp.

MedNet Oncologie, september 2023

 

 

 

Beeldschermgebruik door jonge kinderen
Door de jaren heen brengen jonge kinderen steeds meer tijd met digitale media door. Dit blijkt uit het Iene Miene Media-onderzoek, waarin Netwerk Mediawijsheid het mediagebruik in gezinnen met jonge kinderen monitort.

De Optometrist, september 2023

 

 

 

 

COVID: onder hoge druk de juiste dingen doen
Bij aanvang van de coronapandemie stonden wetenschappers, zorgverleners en beleidsmakers te springen om nieuwe kennis en inzichten. ZonMw maakte daarom meerdere medewerkers acuut vrij om een speciaal COVID-team te vormen.

ZonMw Impuls, september 2023

 

 

 

 

Is een behandelvrij interval bij multipel myeloom mogelijk?
De FABULOUS-studie zal uitmaken of een behandelvrij interval mogelijk is bij patiënten met multipel myeloom die de standaard combinatiebehandeling krijgen. Als dit inderdaad veilig blijkt, hoeven patiënten een tijdlang niet behandeld te worden en ervaren ze in die periode dus geen bijwerkingen. Daarnaast kan het een flinke kostenbesparing opleveren.

Hemato-oncologie, september 2023

 

 

Artrose, en dan?
Anderhalf miljoen Nederlanders hebben officieel de diagnose artrose.  Zij kampen met (veel) pijn en stijfheid in bijvoorbeeld hun knie, heup of handen. Wat is artrose precies, kun je het voorkomen en wat valt ertegen te doen? Een professor en drie patiënten komen aan het woord.

Radar+, augustus 2023

 

 

U vraagt, ChatGPT draait
Stel ChatGPT online een vraag en je krijgt zomaar antwoord, vaak ook nog zinnig. We hebben het over kunstmatige intelligentie (AI: artificial intelligence) dat sommige mensen doet huiveren en anderen wildenthousiast maakt. Onderzoeker Max van Duijn van de Universiteit Leiden legt uit hoe het werkt.

Radar+, augustus 2023

 

 

Betere overleving door immuuntherapie
Baby’s met acute lymfatische leukemie en een KMT2A-herschikking krijgen standaard intensieve chemotherapie volgens het Interfant-protocol. Onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie laten zien dat toevoegen van immuuntherapie met blinatumomab aan het behandelschema de tweejaarsoverleving verhoogt van 63% naar 93%.

MedNet Hematologie, zomer 2023

 

 

Bloedstollingsproblemen bij KTS en veneuze malformaties
Op de HEVAS-ontmoetingsdag, eind mei bij Burgers’ Zoo, gaf internist-vasculair geneeskundige dr. Edith Klappe van het HECOVAN-team een relevante en leerzame presentatie over diep-veneuze trombose en tromboflebitis bij patiënten met Klippel-Trenaunay of veneuze malformaties. In HEVAS Magazine beantwoordt zij vragen over stollingsproblemen van Sascha Joosten, voorzitter van de werkgroep Klippel Trenaunay en ouder van een kind met deze aandoening.

HEVAS magazine, zomer 2023

 

 

Goedkoper én beter
De afgelopen 10 jaar is de gemiddelde vijfjaarsoverleving voor patiënten met kanker met 8 procent gestegen, maar in dezelfde tijd zijn de kosten van dure medicijnen vertienvoudigd naar bijna 3 miljard euro per jaar. Dat verdringt andere zorg en kan niet zo doorgaan. Prof. dr. Gabe Sonke pleit voor meer onderzoek naar ‘gepast gebruik’.

Antoni, zomer 2023

 

 

Meer licht op lymfomatoïde papulose en primair cutaan anaplastisch grootcellig lymfoom
Arts-onderzoeker dr. Rutger Melchers verdiepte zich voor zijn promotieonderzoek in primair cutane CD30-positieve lymfoproliferaties. Hij onderzocht onder meer de effectiviteit van therapieën, de betekenis van ALK-translocaties en de kans op bijkomende maligniteiten. Opvallend was dat patiënten met lymfomatoïde papulose ook twee tot vijf keer zoveel kans hebben op niet-hematologische tumoren.

Hemato-oncologie, juni 2023

 

 

ChatGPT: nuttig voor de psychiatrie?
Eind 2022 zag ChatGPT het licht: een online chatbot die op een menselijke manier kan communiceren. Deze applicatie werd mogelijk door snelle ontwikkelingen binnen de kunstmatige intelligentie. Psychologen prof. dr. Claudi Bockting en dr. Evi-Anne van Dis publiceerden onlangs in Nature over prioriteiten voor wetenschappelijk onderzoek gericht op verantwoord gebruik van zulke toepassingen.

De Psychiater, juni 2023

 

 

Anatomieherkenning met AI tijdens slokdarmoperaties
Onderzoekers van UMC Utrecht en TU Eindhoven werken aan de inzet van artificiële intelligentie (AI) om anatomische structuren automatisch te herkennen tijdens slokdarmoperaties. Uiteindelijk willen de onderzoekers ook eerdere CT-scans koppelen aan het operatiebeeld, om chirurgen tijdens operaties te ondersteunen.

MedNet Oncologie, juni 2023

 

 

Op weg naar therapieën door meer inzicht in genetica albinisme
Er zijn inmiddels 22 genen geïdentificeerd die een rol spelen bij de ontwikkeling van albinisme. Prof. dr. Arthur Bergen en zijn onderzoeksgroep hebben onlangs een pigmentatie-pathway gepubliceerd die verklaart hoe deze 22 verschillende gendefecten kunnen leiden tot verschillende vormen van albinisme.

De Oogarts, juni 2023

 

 

 

Cryptografische technieken steeds efficiënter
Online wetenschappelijke data delen, geld overmaken of andere gevoelige informatie verzenden: met cryptografie zorgen applicaties ervoor dat jouw gegevens niet in verkeerde handen vallen. Wiskundige Thomas Attema werkte aan methoden om dataversleuteling nog efficiënter te maken. Hij promoveerde op 1 juni.

Universiteit Leiden, juni 2023

 

 

De droge feiten over drinken
Als volwassen mens moet je elke dag anderhalf tot twee liter drinken – tenminste, volgens het Voedingscentrum. Internist prof. dr. Liffert Vogt vindt dat mensen zich geen zorgen moeten maken als ze dat niet halen. ‘Je hoeft niet op je kop te krijgen als je “maar” een liter per dag drinkt.’

Radar+, juni 2023

 

 

 

 

‘Ga niet voetstoots uit van psychische oorzaken’
Het coronavirus heeft ons land weliswaar niet meer in de greep, maar patiënten met post-COVID-syndroom kampen nog steeds met de gevolgen ervan. Een deel van hen belandt ook bij de psychiater. Reden voor redactielid van De Psychiater dr. Anne Koopmans om hoogleraar Psychosomatiek prof. dr. Judith Rosmalen te interviewen. Wat weten we over post-COVID-syndroom, en welke rol kan de psychiater spelen in de behandeling?

De Psychiater, mei 2023

 

 

Gemetastaseerde borstkanker: de ene patiëntengroep is de andere niet
Retrospectief onderzoek met behulp van de Nederlandse Kankerregistratie toont aan dat patiënten die bij de eerste diagnose borstkanker al uitzaaiingen hebben, een langere overleving hebben dan patiënten die pas na de primaire behandeling metastasen ontwikkelen. De twee patiëntengroepen hebben ook verschillende kenmerken.

MedNet Oncologie, april 2023

 

 

 

 

 

Epigenetische regulatie bij acute myeloïde leukemie
Bij acute myeloïde leukemie spelen niet alleen bepaalde genmutaties een rol, maar ook veranderingen in de regulerende regio’s voor deze genen. Bioinformaticus dr. Roger Mulet Lázaro (Erasmus MC) promoveerde in januari op onderzoek naar verschillende vormen van epigenetische disregulatie.

Hemato-oncologie, april 2023

 

 

Uitdagend maar lonend
Sporten met een spierziekte is niet vanzelfsprekend. Welke sporten zijn er mogelijk, welke hindernissen ervaren mensen bij het beoefenen van sport en wat levert het ze op als ze wél sporten?

Contact, maart 2023

 

 

 

 

 

 

Haperend hart
Dag in, dag uit pompt je hart iedere minuut 4 tot 5 liter bloed door je lichaam. Maar soms hapert er iets. Wat zijn de meest voorkomende hartaandoeningen, wat merk je ervan en wat is eraan te doen?

Radar+, maart 2023

 

 

 

 

Effect coronamaatregelen bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen
De coronapandemie met bijbehorende maatregelen leidde tot meer angst en depressie onder de bevolking. Maar wat was de uitwerking van coronamaatregelen specifiek op mensen met een ernstige psychiatrische stoornis? Dat zoekt het project COFIT-Psy uit.

De Psychiater, maart 2023

 

 

 

Is het myopieprobleem echt zo groot?
In de Nederlandse media hoor en lees je het geregeld: steeds meer kinderen worden bijziend. Een groot probleem, want axiale myopie – de meest voorkomende vorm – vergroot de kans op secundaire oogziekten. Maar volgens de Noorse optometrist prof. dr. Rigmor Baraas, internationaal bekend als deskundige op dit gebied, is er in Noord-Europa nauwelijks sprake van een toename van myopie.

De Optometrist, maart 2023

 

 

 

Maagresectie uitstellen bij mensen met erfelijke aanleg voor maagkanker
Mensen bij wie een CDH1-mutatie is aangetoond, lopen een sterk verhoogd risico op maagkanker. Om die reden ondergaan zij in de regel al op jonge leeftijd (20-25 jaar) een maagresectie. Patholoog dr. Chella van der Post werkt aan een veiligere vorm van endoscopische surveillance met gerichte biopten, zodat mensen hun maag hopelijk langer kunnen behouden.

Oncologie Up-to-date, maart 2023

 

 

Tijdelijk niet verkrijgbaar
Medicijntekorten stijgen tot recordhoogte: in 2022 waren maar liefst 1514 medicijnen minimaal twee weken niet leverbaar, tegenover 1007 medicijnen het jaar daarvoor. Wat zijn de gevolgen, oorzaken en mogelijke oplossingen?

Endocrinologie, maart 2023

 

Wie heeft een hoog risico bij myeloom?
Het onderzoek naar risicoclassificatie van patiënten met multipel myeloom zit in een stroomversnelling. Verschillende wetenschappers richten zich hiervoor op circulerende tumorcellen in het bloed, elk met een eigen aanpak. Arts-onderzoeker Davine Hofste op Bruinink licht de ontwikkelingen toe.

MedNet Hematologie, februari 2023

 

COVID-19 bleek geen ‘grote gelijkmaker’
Socioloog Godfried Engbersen bracht de gevolgen van de pandemie voor sociale ongelijkheid en samenhang in kaart. Zijn belangrijkste bevindingen: COVID-19 vergrootte de ongelijkheid en liet het vertrouwen in de overheid kelderen. Het vertrouwen tussen burgers onderling en de solidariteit bleef echter vrij hoog.

ZonMw, januari 2023

 

 

Meer samenhang tussen expertisecentra
De vier expertisecentra voor aangeboren vaatafwijkingen willen met hun landelijke netwerk de samenwerking versterken. Prof. Suzanne Pasmans is sinds april 2022 voorzitter van dit netwerk. Aan HEVAS Magazine vertelt ze meer over de plannen.

HEVAS Magazine, januari 2023

 

 

 

Nieuwe classificaties voor hematolymfoïde tumoren
Onlangs verschenen ongeveer tegelijkertijd de 5e editie van de WHO-classificatie voor  hematolymfoïde Tumoren en de International Consensus Classification, die beide een classificatie voor acute myeloïde leukemie voorstellen. Hoewel de overeenkomsten gelukkig heel groot zijn, zijn er ook verschillen.

MedNet Hematologie, december 2022

 

 

 

Myelodysplastisch syndroom in de echte wereld
MDS-patiënten die deelnemen aan klinische studies, komen maar weinig overeen met de vaak oudere, kwetsbare patiënten uit de behandelpraktijk, zag apotheker dr. Hanne Rozema. Ze bracht de real-world prognose en behandeling van MDS in kaart en keek onder meer naar het beleid rond bloedtransfusies en infectieprofylaxe.

Hemato-oncologie, december 2022

 

 

De kanker niet laten ontsnappen
Wat als tumorcellen die worden bestreden met doelgerichte therapie daar na verloop van tijd resistent voor worden? En de kanker weer gaat groeien? Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek proberen resistentie vroeger op te sporen, zodat de behandeling nog beter op maat van de patiënt gemaakt kan worden.

Antoni, december 2022

 

 

 

Stresskonijn in de lappenmand
Met een beetje stress op z’n tijd is niks mis. Maar wie te lang onder hoogspanning staat, kan daar psychische en lichamelijke problemen door krijgen. Hoe zit dat precies? We geven het woord aan een cardioloog en een psychiater. En drie mensen die met stress te maken kregen, vertellen hun verhaal.

Radar+, december 2022

 

 

 

 

De impact van er anders uitzien
In de spreekkamer gaat het vooral over pijnklachten en lichamelijk functioneren, maar bij patiënten met vasculaire malformaties kunnen uiterlijke klachten óók veel impact hebben op de kwaliteit van leven. Arts-onderzoeker Merel Stor: “Uiterlijke klachten staan sterk in verband met angst- en depressieklachten en verminderde sociale participatie.”

HEVAS Magazine, najaar 2022

 

Water meten met je smartphone
Met de camera van je telefoon maak je foto’s en selfies, of je scant een QR-code. Maar er is nog veel meer mee mogelijk. Sterrenkundige Olivier Burggraaff ontwikkelde een opzetstukje waarmee je met je smartphone metingen aan oppervlaktewater kan uitvoeren.

Universiteit Leiden, december 2022

 

 

 

Slaapapneu: een goed behandelbare risicofactor voor atriumfibrilleren
Hoewel patiënten zelf meestal denken dat ze geen slaapapneu hebben, lijdt maar liefst 50% van de AF-patiënten die in aanmerking komen voor ablatie er wel aan. Screening is eenvoudig én wenselijk, want behandeling van slaapapneu verhoogt de slaagkans van ablatie van 50% naar 70%.

De Cardioloog, december 2022

 

 

Voeding, stress en gewicht wegen zwaar bij cardiovasculair risicomanagement
Dat overgewicht en in het bijzonder buikvet het risico op hart- en vaatziekten verhoogt, weet iedereen. Maar hoe zit het precies met de verbanden tussen stress, hormonen, voeding, overgewicht en cardiovasculaire gezondheid? En wat is eigenlijk gezonde voeding voor hart- en vaatpatiënten? Daarover ontbreekt nog wel wat parate kennis, óók bij medisch professionals.

Hart & Vaat, december 2022

 

Complexe moleculen en de vorming van sterren
Hoe is ons zonnestelsel ooit ontstaan? ‘We kunnen niet terugkijken in de tijd, maar we kunnen wel gebieden in het universum bestuderen waar nu sterren vormen,’ zegt astronoom dr. Martijn van Gelder. ‘Op die manier kunnen we ook meer te weten komen over onze eigen herkomst.’

Universiteit Leiden, november 2022

 

 

Waarom pijn soms chronisch wordt
Iedereen heeft wel eens pijn. Dat is maar goed ook: pijn is een nuttig waarschuwingssignaal. Maar als pijnklachten blijven voortduren nadat de oorspronkelijke oorzaak verdwenen is, wordt het een heel ander verhaal. Onderzoeker Hanneke Willemen (UMC Utrecht) ontdekte onder meer dat mitochondriën, de energiefabrieken van de cel, een rol spelen bij de omschakeling van acute naar chronische pijn.

NWO.nl, november 2022

 

 

 

 

Vijfjaarsoverleving van kanker opnieuw gestegen
In de afgelopen tien jaar nam de vijfjaarsoverleving voor kanker toe van 58% naar 69%. Maar zo’n getal is wel heel eendimensionaal. Hoe zit het met verschillende soorten kanker, speelt de verschuiving naar gunstiger types kanker een rol in de stijging, en vertekent vroegdiagnostiek het beeld niet te veel?

Oncologie Up-to-date, december 2022

 

Moleculaire beeldvorming bij immuuntherapie
Hoe gedraagt een monoklonaal antilichaam zich in het lichaam van een patiënt? Zal een bepaalde vorm van immuuntherapie effectief zijn bij een specifieke patiënt? Moleculaire beeldvorming met radioactieve tracers kan helpen om deze en andere vragen te beantwoorden.

Oncologie Up-to-date, december 2022

 

 

 

Vier generaties collega’s in één team
Generatie babyboom is net met pensioen en generatie Z doet haar intrede op de arbeidsmarkt. Welke verschillen zijn er anno 2023 tussen de generaties en hoe ga je daar in je team mee om? We vroegen het aan een generatie-expert, een hoogleraar verplegingswetenschap en verpleegkundigen.

Nursing, december 2022

 

 

Implementatie longkankerscreening: de volgende stap
Met de start van een groot Europees proefbevolkingsonderzoek naar longkanker, waaraan ook 9.000 Nederlanders zullen deelnemen, komt implementatie van deze screening voor hoogrisicogroepen weer een stap dichterbij. Een gesprek met dr. Carlijn van der Aalst.

MedNet Longkanker, november 2022

 

 

 

Gepersonaliseerde preventie en behandeling van hersenmetastasen
Longarts dr. Lizza Hendriks (Maastricht UMC+) is gespecialiseerd in thoracale oncologie en doet onder meer onderzoek naar de gepersonaliseerde preventie en behandeling van hersenmetastasen bij longkanker. “Artsen moeten niet te nihilistisch denken, maar aan de andere kant wel realistisch blijven.”

MedNet Oncologie, november 2022

 

 

 

 

Parel voor onderzoek naar combineren coronavaccins
Op 3 november ontving het SWITCH-consortium onder leiding van prof. Hugo van der Kuy een Parel van ZonMw. Hun SWITCH-trial bewees dat het goed mogelijk is om na een eerste coronavaccinatie met Janssen te switchen naar Moderna of Pfizer: het combineren van vaccins leidt tot een betere bescherming.

ZonMw, november 2022

 

 

 

 

‘Meedoen aan een studie vraagt veel betrokkenheid van patiënt en omgeving’
Meedoen aan experimenteel fase I-onderzoek kan patiënten in de palliatieve fase een gevoel van houvast bieden. Tegelijk gaat studiedeelname gepaard met veel onzekerheid. Tijdens de NVMO-Oncologiedagen spreekt internist-oncoloog en klinisch farmacoloog dr. Marloes van Dongen over de ingewikkelde besluitvorming rond fase I-onderzoek, waarbij goede communicatie tussen arts en patiënt cruciaal is.

Medische Oncologie, oktober 2022

 

 

 

Winkeltje spelen op Vinted

Tweedehands kleren kopen is niet vies of armoedig, maar duurzaam en spannend. Vinted is het grootste online platform voor ‘preloved’ kleding. Hoe ingewikkeld is het om daarop te kopen en verkopen? Journalist Diana de Veld legt het uit.

Radar+, oktober 2022

 

 

 

 

Bewegen als medicijn bij parkinson
Neuroloog prof. dr. Bas Bloem (Radboudumc) gaat onderzoeken of beweeginterventies het ontstaan van parkinson kunnen vertragen of zelfs voorkomen bij een hoogrisicogroep. Wat weten we eigenlijk over beweging en (hersen)ziekten? Een gesprek met Bloem en met neuroloog/bewegingswetenschapper dr. Nico Weerkamp.

MedNet Neurologie, september 2022 

 

 

 

 

 

Late effecten herkennen, behandelen en voorkomen
Dat veel meer kinderen met kanker tegenwoordig overleven is goed nieuws, maar het betekent ook dat steeds meer survivors te maken krijgen met late effecten van de behandeling. Inmiddels telt Nederland ongeveer 14.000 mensen die als kind kanker overleefden.

Oncologie Up-to-date, september 2022

 

 

Vroeg ingrijpen bij mogelijk voorstadium van reuma vermindert ziektelast
Een tijdelijke behandeling met methotrexaat kan ervoor zorgen dat mensen met gewrichtsklachten die een voorbode kunnen zijn van reuma blijvend minder ziektelast ervaren. Dat ontdekten reumatoloog prof. dr. Annette van der Helm en haar collega’s in hun door ZonMw gesteunde onderzoek.

ZonMw, september 2022

 

 

 

 

Levens sparen met longkankerscreening
Jaarlijks overlijden ruim 10.000 Nederlanders aan longkanker, meer dan aan welke andere kankersoort dan ook. Mede vanwege de meestal late ontdekking is het overlevingspercentage laag. Screening op longkanker ligt voor de hand, te meer omdat de belangrijkste risicogroep – (ex-)rokers – bekend is.

Medische Oncologie, september 2022

 

 

 

Overvloed en onbehagen
Naar schatting 25-30% van de Nederlanders heeft last van leververvetting, en dat aandeel stijgt. Naast factoren als overgewicht, te weinig beweging en alcoholgebruik blijkt ook inname van fructose via vruchtensappen en frisdrank een rol te spelen, ontdekte prof. Martijn Brouwers.

Endocrinologie, september 2022

 

 

 

De afkalving van de hoogcomplexe zorg
Ondanks lange wachttijden sloot de afgelopen maanden de ene na de andere hoogspecialistische psychiatrische kliniek. Uiteindelijk heeft marktwerking in de zorg geleid tot de problemen. ‘Maatschappelijk kwetsbare patiënten met meerdere problemen trekken in dit systeem aan het kortste eind.’

De Psychiater, september 2022

 

 

 

‘Neem verdenking op kanker naar aanleiding van NIPT altijd serieus’
Prenatale screening met de NIPT levert soms als nevenbevinding een verdenking op kanker bij de moeder op. Dit komt slechts zeer zelden voor, maar áls er een serieuze verdenking is, dan gaat het vaak ook echt om kanker. Dat blijkt uit onderzoek van Karin Heesterbeek (Maastricht UMC+).

Medische Oncologie, augustus 2022

 

 

Slecht zicht: wat doet het met je als je niet goed meer kunt zien?
Steeds minder goed zien is een schrikbeeld voor veel mensen, want iedereen wil graag zelfredzaam en autonoom blijven. Mensen met deze problematiek zoeken niet snel hulp. Ervaringsdeskundige Heleen: ‘Zoek lotgenoten. Het is een verademing om te praten met iemand die hetzelfde heeft.

Radar+, augustus 2022

 

 

 

Het naadje van de kous
Begrijpen hoe DNA wordt opgevouwen of hoe een tumor de stap zet naar uitzaaien: het zijn voorbeelden van vragen waar onderzoekers bij het NKI zich mee bezighouden. Dit ‘fundamentele’ onderzoek is vaak lastig uit te leggen. Waarom stoppen we daar eigenlijk geld en tijd in? Het antwoord is simpel: de meest baanbrekende medische vooruitgang danken we juist aan onderzoek zónder directe toepassing.

Antoni Magazine, augustus 2022

 

 

Opereren moet veel groener
Het OK-complex van een ziekenhuis verbruikt zo’n 35% van alle medische voorraden, slurpt energie en genereert gigantisch veel specifiek ziekenhuisafval. Om nog maar te zwijgen over de uitgestoten anesthesiegassen en -dampen, die tot duizenden malen sterkere broeikasgassen zijn dan CO2. Het landelijk netwerk De Groene OK wil de milieuschade sterk verminderen.

Oncologie Up-to-date, juli 2022

 

 

Schildwachtklierprocedure met fluorescentie
Het St. Antonius ziekenhuis gebruikt bij borstkankerpatiënten geen radioactief technetium meer om de schildwachtklier te identificeren: de chirurg injecteert voortaan een fluorescente stof om deze klier op te sporen. De nieuwe methode werkt even goed, is patiëntvriendelijker en maakt de zorglogistiek veel eenvoudiger.

Oncologie Up-to-date, juli 2022

 

 

 

ER-status metastases vaststellen met PET
Omdat de ER-status van groot belang is voor de behandeling van uitgezaaide borstkanker, nemen artsen bij patiënten standaard een biopt van een metastase. Whole-body imaging met [18F]FES-PET biedt een interessant alternatief.

Oncologie Up-to-date, juli 2022

 

 

Geheugensporen in de hersenen blootgelegd
Als je bij muizen de herinnering aan de prettige effecten van alcohol uitschakelt, neemt hun hunkering naar alcohol sterk af. Dat toonde neurowetenschapper dr. Michel van den Oever (VU) aan. Binnen zijn Vidi-onderzoek ontwikkelde hij een methode om specifiek díe neuronen te deactiveren die zulke herinneringen opslaan.

NWO, juli 2022

 

 

Natuurlijk discrimineren we niet (maar onbedoeld misschien wel)
Als verpleegkundige wil je je patiënten de beste zorg bieden – álle patiënten. Toch komt discriminatie op basis van etnische achtergrond en huidskleur nog veel voor. Hoe voorkom je dit?

Nursing, juli 2022

 

 

 

Pro-survival pathways remmen bij multipel myeloom
Voor solide tumoren zijn de celsignaleringsroutes beter in kaart gebracht dan voor hematologische tumoren. Het promotieonderzoek van dr. Ingrid Spaan brengt opheldering over een flink aantal van zulke routes bij multipel myeloom.

Hemato-oncologie, juli 2022

 

 

 

 

Toevoegen ribociclib geeft langere algehele overleving
Eerder liet de MONALEESA-2-studie al zien dat toevoegen van ribociclib aan de behandeling van borstkanker met letrozole de progressievrije overleving verlengt. Een nieuwe publicatie laat zien dat de mediane algehele overleving óók stijgt, en wel met meer dan 12 maanden. Prof. dr. Gabe Sonke: ‘Dit is mooi nieuws.’

MedNet Oncologie, juli 2022

 

 

De horror van hormoonverstoorders
De rol van chemische stoffen bij het ontstaan van ziektes is een ondergeschoven kindje binnen de medische wereld, vindt toxicoloog prof. dr. Majorie van Duursen. ‘Terwijl er veel bewijs is dat bepaalde stoffen de communicatie binnen het lichaam verstoren.’ De hormoonverstorende stoffen waar zij zich op richt, zijn zo wijdverbreid dat je ze niet meer kunt vermijden.

Endocrinologie, juni 2022

 

 

‘Tumormodellen worden steeds verfijnder’
Het is een frustrerend fenomeen: preklinische studies naar nieuwe medicijnen laten hoopvolle resultaten zien, maar in klinische studies valt de effectiviteit tegen. Met tumororganoïden en patient-derived xenografts hopen onderzoekers dat te verbeteren.

Medische Oncologie, juni 2022

 

 

Roken als “zelfmedicatie” totaal niet effectief
‘Ontzettend veel mensen met een psychose roken: zo’n 60 procent. Daar deden we tot voor kort niets aan. Rookverslaving werd niet besproken, niet ontmoedigd en niet behandeld.’ Een gesprek met postdoc en psychiater in opleiding dr. Jentien Vermeulen.
De Psychiater, juni 2022

 

Brede aanpak diabetes noodzakelijk
In Nederland heeft inmiddels 10 procent diabetes, en mede door obesitas blijft dat percentage stijgen. Prof. dr. Coen Stehouwer pleit voor meer aandacht voor prediabetes, een nieuw leefstijladvies én een drastische aanpak van omgevingsfactoren: ‘De suikertaks is maar een eerste stap.’

Hart & Vaat, juni 2022

 

Mondzorg bij kwetsbare ouderen
Hebben we wel genoeg aandacht voor de mondgezondheid van ouderen? ‘Juist zij hebben goede mondzorg nodig,’ zegt tandarts-geriatrie dr. Claar Wierink. ‘Veel ouderen geven er zelf geen prioriteit meer aan, maar een gezonde mond is heel belangrijk voor hun gezondheid.’

Nursing, juni 2022

 

 

Verder kijken dan het oog
Prof. dr. Ruth van Nispen bekleedt een bijzondere positie: ze werkt als psycholoog en epidemioloog tussen de oogartsen van Amsterdam UMC. Aan De Oogarts vertelt ze over haar onderzoek naar mentale klachten en vermoeidheid door een visuele beperking, en naar screening op oogaandoeningen via de thuiszorg.

De Oogarts, juni 2022

 

 

Meer aandacht voor parkinson
Mijn opa kreeg op zijn 48ste parkinson. Werken ging niet meer, hele dagen zat hij zich thuis te vervelen. Hij kon moeilijk in beweging komen en áls hij eenmaal liep, dan kon hij niet meer stoppen. Ik heb hem nooit gekend, maar toen een neef en nicht van me óók jong parkinson kregen, werd ik nieuwsgierig: wat is parkinson eigenlijk? Hoe behandel je het? Klopt het dat de ziekte steeds vaker voorkomt? Voor Radar+ sprak ik een neuroloog, twee psychiaters en een patiënt.

Radar+, juni 2022

 

 

 

 

Een knieprothese uitstellen
Een nieuwe behandeling moet ervoor zorgen dat patiënten met knieartrose pas later een knieprothese nodig hebben. Door het kniegewricht gedurende zes weken van elkaar te trekken, kan de knie deels herstellen. Onderzoekers van het UMC Utrecht werken met steun van ZonMw aan deze techniek, kniedistractie genaamd.

ZonMw, mei 2022

 

 

Teaching maths: a tremendous privilege
It’s an honour to be nominated for the Teacher of the Year Award,’ says mathematician dr. ir. Onno van Gaans. For more than a decade he has been teaching Analysis 1 to first-year mathematics students.

Universiteit Leiden, mei 2022

 

 

Medicijnen gezocht tegen veelvuldige bloedneuzen
Elke dag meerdere bloedneuzen, soms met wel een halve liter bloedverlies tot gevolg: voor patiënten met de ziekte van Rendu-Osler-Weber is het de realiteit. Met steun van ZonMw zoeken prof. dr. Christine Mummery (LUMC) en collega’s naar medicijnen.

ZonMw, mei 2022

 

 

 

 

Doelmatige oncologische chirurgische zorg
De kosteneffectiviteit van chirurgische ingrepen krijgt steeds meer aandacht. Een goede zaak, vindt prof. dr. Maroeska Rovers (Radboudumc). “Durf bij elke innovatie de vraag te stellen: is het echt beter? En kijk daarbij naar het gehele traject.”

Oncologie Up-to-date, mei 2022

 

 

Transparant 88, mei 2022 (eindredactie)

Mijn laatste editie van de Transparant – ik vond het tijd om het stokje weer eens door te geven.

Transparant, Nederlandse Transplantatie Stichting

 

 

 

 

 

Whole-body PET-CT-scan in enkele minuten
De populariteit van PET-CT-scans is groot: elk jaar maken ziekenhuizen er zo’n 10% meer. Het uitvoeren van een scan kost echter vrij veel tijd, wat in combinatie met de beperkte beschikbaarheid van apparatuur en personeel leidt tot wachtlijsten. De snellere whole-body PET-CT-scanner kan daar verbetering in brengen. Afgelopen najaar nam het UMC Groningen als eerste in Nederland de whole-body PET-CT-scanner Vision Quadra in gebruik.

Oncologie Up-to-date, mei 2022

 

 

Stamceltherapie voor baby’s met hersenschade
Een herseninfarct bij pasgeboren baby’s kan tot blijvende schade leiden. Met steun van ZonMw werken onderzoekers uit het UMC Utrecht aan een mogelijke behandeling met stamcellen. Een eerste studie met tien baby’s laat gunstige resultaten zien.

ZonMw, mei 2022

 

 

Anti-hormoontherapie weglaten bij laagrisico borstkanker Adjuvante anti-hormoontherapie bij borstkankerpatiënten verlaagt de kans op terugkeer van de ziekte, maar geeft ook bijwerkingen. Dat maakt de afweging voor patiënten met een laag risico op terugkeer lastig: is het verder verlaagde risico de bijwerkingen waard?

MedNet Oncologie, mei 2022

 

 

Elektrochemie voor duurzame energie
Stel je voor: we kunnen met duurzame energie het broeikasgas CO2 omzetten in synthetische brandstoffen. Dan verminderen we én de hoeveelheid CO2, én we hebben een nieuwe manier om bijvoorbeeld wind- en zonne-energie op te slaan. Chemicus Akansha Goyal (Universiteit Leiden) doet fundamenteel onderzoek om dit mogelijk te maken.

Universiteit Leiden, april 2022

 

 

COVID-19-vaccinatiegerelateerde myocarditis: reden tot zorg?
Na 9,2 miljoen vaccinaties ontwikkelden tussen december 2020 en eind mei 2021 in Israël 136 mensen myocarditis. Is er reden tot zorg? Een gesprek met een hoogleraar cardiologie.

De Cardioloog, april 2022

 

 

 

 

Vijftien jaar hemangiomen en vaatmalformaties in vogelvlucht
Hoe is de behandeling van hemangiomen en vaatmalformaties in de afgelopen vijftien jaar veranderd? En wat kan er nog beter?

HEVAS Magazine, voorjaar 2022

 

Verdere inburgering van het Gamma Knife
Nu er drie Gamma Knife centra in Nederland zijn, raakt deze vorm van radiochirurgie behoorlijk ingeburgerd. Radiotherapeut-oncoloog dr. Patrick Hanssens (ETZ) vertelt er meer over.

Oncologie Up-to-date, voorjaar 2022

 

 

 

 

Gentherapie in ontwikkeling voor zeldzame aangeboren oogziekte
Een klein foutje ergens in je DNA kan grote gevolgen hebben. Zo kan een mutatie in het zogeheten CRB1-gen een zeldzame vorm van progressieve retinitis pigmentosa veroorzaken, oftewel nachtblindheid die uiteindelijk uitmondt in blindheid.

ZonMw, maart 2022

 

 

Op maat gemaakte afweercellen als kankertherapie
Immuuntherapie is de grootste doorbraak in de behandeling van kanker sinds de ontwikkeling van chemotherapie. Er bestaan verschillende varianten van, maar allemaal stimuleren ze het eigen immuunsysteem om tumorcellen op te ruimen. Prof. dr. John Haanen werkt aan een nieuwe vorm van immuuntherapie: T-celreceptor (TCR)-gentherapie.

ZonMw, maart 2022

 

 

 

Interim-analyse HOVON-152: nivolumab goed verdragen door patiënten met hooggradig lymfoom en translocaties
Op het congres van de ASH (American Society of Hematology) in december presenteerden internist-hematoloog dr. Martine Chamuleau en arts-onderzoeker Vera de Jonge (beiden Amsterdam UMC, locatie VUmc) de interim-resultaten van de HOVON-152 studie.

MedNet Hematologie, februari 2022

 

 

 

Zit lang leven in de genen?
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hangt hoe oud je wordt meestal helemaal niet zo sterk af van je erfelijke aanleg. Tenzij je uit een familie komt waarin heel veel mensen opvallend oud worden.

+Gezond, december 2021

 

Transparant 87, december 2021 (eindredactie)

Met onder meer: oprichting meldpunt orgaanhandel, onderzoek naar ervaringen van nabestaanden van orgaan- en weefseldonoren, promotieonderzoek naar meer en betere
donorharten en -longen.

Transparant, Nederlandse Transplantatie Stichting

 

 

 

Nieuw type checkpointremmer
Toevoegen van een nieuw type checkpointremmer, anti-LAG-3, bij patiënten met uitgezaaid melanoom bleek te leiden tot een significant hogere progressievrije overleving.

Medische Oncologie, september 2021

 

Transparant 86, september 2021 (eindredactie)

Met onder meer: transplantatiechirurg prof. André Baranski over uitnamechirurgie, bestuurders in de transplantatiezorg over het beleid tijdens de pandemie, en een gesprek tussen de oude en nieuwe directeur van weefselbank ETB-BISLIFE.

Transparant, Nederlandse Transplantatie Stichting

 

 

 


Buitengaats
Veel wetenschappers werken enige tijd in den vreemde. Wat valt ze daar op? Deze keer: de uit Israël afkomstige Lynn Bar-On (Amsterdam UMC/KU Leuven/Universiteit Gent).

Mediator, september 2021

 

CDK4/6-remmers voor borstkanker
Sinds eind 2017 worden CDK4/6-remmers toegevoegd aan endocriene therapie bij HR+, HER2-negatief gemetastaseerd mammacarcinoom. Op het ASCO-congres verschenen nieuwe onderzoeksresultaten.

MedNet Oncologie, september 2021

 

Retinoblastoom: de stand van zaken
Deze zeldzame vorm van netvlieskanker bij kinderen heeft aspecten die bij velen onbekend zijn. Zo geeft de erfelijke variant later in het leven een sterk verhoogde kans op andere tumoren.

De Oogarts, september 2021

 

Lastige besluitvorming bij prematurenretinopathie
Als bij de geboorte de uitgroeiende bloedvaatjes nog niet tot de rand van het netvlies reiken, kan prematurenretinopathie ontstaan. De zorg is geconcentreerd in het Máxima Medisch Centrum.

De Oogarts, september 2021

 

Aandachtspunten bij Von Willebrand
De ziekte van Von Willebrand is de meest voorkomende erfelijke bloedingsziekte. Toch is er nog veel onbekend. Hoe vaak treden bloedingen op, welke oorzaken zijn er en wat is de optimale behandeling?

Hemato-oncologie, september 2021

 

 

Samenwerken voor optimale moleculaire diagnostiek bij NSLCL
Doordat niet alle patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom in Nederland getest worden op alle relevante genetische afwijkingen, krijgen sommige patiënten geen optimale behandeling. Longarts prof. dr. Joachim Aerts pleit daarom voor optimale moleculaire diagnostiek.

MedNet Oncologie, augustus 2021

 

 

 

Hippocampus sparen beschermt niet tegen cognitieve achteruitgang
Profylactische schedelbestraling bij kleincellig longcarcinoom verkleint de kans op hersenmetastasen maar kan leiden tot cognitieve achteruitgang. Een grote Nederlandse studie onderzocht of het sparen van de hippocampus deze bijwerking kan verminderen.

Medische Oncologie, augustus 2021

 

 

 

 

Special bij Oncologie Up-to-date, augustus 2021

Een studie voor technisch-medische bruggenbouwers
Em. prof. dr. Peter Vooijs, dr. Heleen Miedema en prof. dr. ir. Jaap Harlaar

Een beroep in ontwikkeling
Dr. Kilian Kappert

Jodideopname herstellen bij
jodiderefractaire schildklierkanker
Maaike Dotinga, MSc. en prof. dr. Lioe-Fee de Geus-Oei

Navigeren door zachte, abdominale weefsels en inzoomen met licht
Prof. dr. Theo Ruers en dr. Wout Heerink

Nieuwe navigatietechnieken bij mogelijke longkanker
Dr. Roel Verhoeven en dr. Erik van der Heijden

Opereren met beelden
Prof. dr. Jurgen Fütterer en dr. Kristian Overduin

Technisch-geneeskundig onderzoek in een perifeer ziekenhuis
Lisanne Zwart, MSc. en drs. Hans den Hollander

AI in de kankerzorg
Misschien denk je bij de term kunstmatige intelligentie vooral aan zelfrijdende auto’s of aan slimme chatrobots. Maar je kunt er ook heel goed de oncologische zorg mee verbeteren. Onderzoekers in het Antoni van Leeuwenhoek werken daar op volle kracht aan. 

Antoni 2021, nummer 2

 

 

Meer aandacht voor psychiatrie bij mensen met parkinson
In het boek Parkinson bij de psychiater delen psychiaters dr. Sonja Rutten en prof. dr. Odile van den Heuvel twintig verhalen uit hun praktijk. In gevoelige en persoonlijke bewoordingen schetsen zij de psychiatrische gevolgen van de ziekte voor patiënten en partners.

De Psychiater, juli 2021

 

 

 

Een nieuw gezicht bij het HECOVAN-team
Eerder interviewden we interventieradioloog prof. dr. Leo Schultze Kool (HECOVAN-team, Radboudumc) naar aanleiding van zijn pensionering. Schultze Kool vertelde toen over zijn opvolger, interventieradioloog Jan Jaap Janssen, die hij volop aan het inwerken was. Hoog tijd voor een wat uitgebreidere kennismaking.

HEVAS Magazine, zomer 2021

 

Profylactische antibiotica bij orbitale en traanwegingrepen meestal overbodig
Is het veilig om geen profylactische antibiotica te geven bij orbitale- en traanwegingrepen? Oogarts Ronald de Keizer zocht het uit in twee grote retrospectieve studies.

De Oogarts, juni 2021

 

 

 

Focale boost op macroscopisch zichtbare prostaattumor effectief en veilig
Focaal boosten van de macroscopisch zichtbare prostaattumor met externe radiotherapie zorgt dat de PSA-waarden na behandeling minder vaak weer oplopen, zo blijkt uit de gerandomiseerde fase III-studie FLAME.

Medische Oncologie, juni 2021

 

 

 

Migraine: de stand van zaken
Recent verscheen een trilogie over migraine in The Lancet, waaraan neuroloog prof. dr. Gisela Terwindt en arts-onderzoeker Irene de Boer (LUMC) meewerkten. Zij geven een overzicht van de stand van zaken.

MedNet Neurologie, juli 2021

 

 

Neoadjuvant of niet?
De Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) wil de richtlijn voor pancreascarcinoom updaten. Zij adviseert voorbehandelen met gemcitabine en bestraling bij patiënten met borderline resectabel carcinoom.

Medische Oncologie, juni 2021

 

Wat weten we over COVID-19 en trombose?
Patiënten met ernstige COVID-19 krijgen relatief vaak trombose – veel vaker dan bijvoorbeeld ernstig zieke influenzapatiënten. Een update vanuit de Dutch COVID & Thrombosis Coalition.
Hart & Vaat, juni 2021

 

 

Onderzoekers ontzorgen met DORP
Het Dutch Oncology Research Platform (DORP) probeert onderzoekers op het gebied van kanker te ontzorgen zodat zij zich zoveel mogelijk kunnen concentreren op de medisch-wetenschappelijke inhoud.

Oncologie Up-to-date, juni 2021

 

Minder complicaties en sterfte na pancreaschirurgie
Na pancreaschirurgie ontstaat bij een op de tien patiënten een naadlekkage. Hepato-pancreato-biliair chirurg prof. dr. Hjalmar van Santvoort wil dat deze complicatie sneller in beeld komt.

Oncologie Up-to-date, juni 2021

 

 

Het hart als defibrillator
Op 10 juni ontving dr. Daniël Pijnappels (LUMC) een Parel voor zijn onderzoek naar het hart als defibrillator. Het onderzoeksteam slaagde er bij proefdieren al in om het hart automatisch een hartritmestoornis te laten herstellen, met behulp van zelfopgewekte elektriciteit en lichtgevoelige eiwitten uit algen.

ZonMw, juni 2021

 

 

 

 

 

 

 

Cancer researchers’ finding sheds light on COVID immunity
The Netherlands Cancer Institute has identified new viral targets that can potentially help to develop new vaccines and contribute to a better understanding of the immune response against SARS-CoV-2.
NKI, mei 2021

 

Triac Trial wordt vervolgd
Patiënten met het MCT8-deficiëntie (Allan-Herndon-Dudley-syndroom) hebben een ernstige verstandelijke beperking en metabole problemen. Velen overlijden op jonge leeftijd. Onderzoekers werken aan een medicijn.

Endocrinologie, juni 2021

 

 

 

Apparaatje voorspelt of behandeling werkt
Door te kijken naar een combinatie van genetische tumorkenmerken valt te voorspellen of patiënten met multipel myeloom goed op de behandeling zullen reageren.

ZonMw, mei 2021

 

Darmbacteriën snel in kaart brengen
Patiënten met chronische darmziekten kunnen opflakkeringen krijgen door een verstoord evenwicht tussen darmbacteriën. Met een nieuwe technologie moeten opflakkeringen snel te herkennen zijn.

ZonMw, mei 2021

 

Carnitine: een veelbelovend supplement bij type 2 diabetes
Het aantal behandelopties voor patiënten met type 2 diabetes is beperkt. Onderzoekers van Maastricht UMC+ onderzoeken met steun van ZonMw en het Diabetesfonds of het voedingssupplement carnitine kan helpen.

ZonMw, mei 2021

 

Pembrolizumab geeft superieure progressievrije overleving
Onderzoekers vergeleken pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling met standaardchemotherapie bij gemetastaseerd microsatellietinstabiel colorectaal carcinoom.

Medische Oncologie, mei 2021

 

 

 

Parel voor verbeteren uitkomsten hersenchirurgie bij epilepsie
Op 20 mei 2021 ontvingen onderzoekers van UMC Utrecht en Universiteit Twente een Parel van ZonMw voor hun onderzoek naar computermodellen van het brein. 

ZonMw, mei 2021

 

 

Toxiciteit bij stereotactische bestraling van levermetastasen verrassend gering
Stereotactische bestraling van  levermetastasen geeft goede resultaten als het gaat om lokale controle en overleving. Bovendien blijken de bijwerkingen erg mee te vallen.

MedNet Oncologie, april 2021

 

 

 

Transparant 85, mei 2021 (eindredactie)

Met onder meer: hartdonatie na gestopte bloedsomloop nu ook in Nederland mogelijk, betere langetermijn follow-up van nierdonoren bij leven, en extra zorg en aandacht voor nabestaanden en naasten van overleden donoren.

Transparant, Nederlandse Transplantatie Stichting

 

 

 

 

Schakelaar op antistoffen zet immuunreactie tegen SARS-CoV-2 in overdrive
De aan- of afwezigheid van het suikermolecuul fucose op antistoffen tegen SARS-CoV-2 bepaalt hoe hevig het immuunsysteem reageert op de infectie. Dat ontdekten dr. Gestur Vidarsson (Sanquin) en collega’s.

ZonMw, april 2021

 

Betere zorg door minder te behandelen
Oudere borstkankerpatiënten krijgen volgens de richtlijnen standaard radiotherapie én hormoontherapie, ook als de kans op terugkeer klein is. Voor een deel van hen zal dat overbehandeling zijn, zegt chirurg dr. Gerrit-Jan Liefers.

MedNet Oncologie – borstkanker, maart 2021

 

Behandeling van vaattumoren en –malformaties
Al sinds 1989 werkt kinderarts Peter de Laat met patiënten met vasculaire afwijkingen. Hij is gespecialiseerd in kaposiform hemangioendothelioom (KHE) en tufted angioom (TA). De Laat belicht de verbeterde behandelingen, maar pleit tegelijk voor het goed in kaart brengen van mogelijke langetermijngevolgen daarvan.

HEVAS Magazine, april 2021

 

 

Ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie
Psychiater Erwin Heller en ervaringswerker Marcel Niezen werken bij GGZ Drenthe binnen Duurzaam Verblijf. Hier worden psychiatrische patiënten met verslavingsproblematiek behandeld. 

De Psychiater, april 2021

 

Hoopvolle resultaten van abemaciclib bij HR+, HER2- vroege borstkanker
Toevoegen van de CDK4/6-remmer abemaciclib aan de standaard adjuvante hormoontherapie verhoogt voor hoogrisicopatiënten de invasieve-ziektevrije overleving op korte termijn van 89 procent naar 92 procent. Of dit voordeel ook standhoudt op langere termijn moet nog blijken.

Medische Oncologie, april 2021

 

 

Genetisch onderzoek naar mutaties coronavirus
Voor ZonMw interviewde ik viroloog prof. Marion Koopmans. Samen met collega’s brengt zij sinds het begin van de uitbraak de genetische varianten van SARS-CoV-2 in kaart. 

ZonMw, april 2021

 

 

Amsterdam UMC volgt 300 coronapatiënten
Patiënten die COVID-19 doormaakten, hebben zes maanden na de infectie nog antilichamen tegen SARS-CoV-2 in hun bloed. Een interview met Menno de Jong.

ZonMw, april 2021

 

 

Kinderlevens redden in minder rijke landen
Met hun medisch monitoringsysteem voor baby’s kunnen Niek Versteegde en Bart Bierling wereldwijd in theorie jaarlijks 1 miljoen kinderlevens redden.

De Ingenieur, april 2021

 


De man en het broodje aap
Mannen huilen niet, kunnen beter inparkeren en eten graag vlees. Dat zijn de clichés. Maar kom op jongens, hoe zit het echt met de verschillen tussen man en vrouw?

Radar+, april 2021

 

 

Supermannen
Meewerken aan een evacuatie-operatie, een fijne dag organiseren voor zieke kinderen, visnetten vol illegaal gevangen tonijn openknippen. Echte helden willen helemaal geen held genoemd worden. Maar ze zijn het wél. Voor Radar+ interviewde ik Laurens de Groot, Jerry Afriyie, Bram Heijnen, Harry Jonk, Maarten van der Weijden en Ray Klaassens.

Radar+, april 2021

 

Voorzichtigheid geboden bij bloedplaatjestransfusies voor premature baby’s
Te vroeg geboren kinderen met een ernstig tekort aan bloedplaatjes kunnen een plaatjestransfusie krijgen om bloedingen te voorkomen. Maar ‘baat het niet, het schaadt ook niet’ gaat daarbij niet op, blijkt nu.

Hemato-oncologie, maart 2021

 

 

 

Sotorasib: veelbelovende behandeloptie bij gevorderd longcarcinoom met KRAS p.G12C-mutatie
Longarts prof. Egbert Smit licht de fase II-resultaten toe van de CodeBreak 100-studie.

Medische Oncologie, maart 2021

 

 

 

Zeldzame oogaandoening bij kind vraagt om specialistische kennis
Diagnostiek bij kinderen is ingewikkelder dan bij volwassenen. Heel jonge kinderen zijn niet makkelijk te onderzoeken en hun ogen kunnen er normaal uitzien, terwijl ze toch slecht zien. Oogarts prof. Mies van Genderen pleit voor snelle doorverwijzing.

De Oogarts, maart 2021

 

 

 

Snel doorverwijzen bij vermoeden op LHON
Leber hereditaire opticusneuropathie (LHON) is niet altijd gemakkelijk door de oogarts te herkennen. Tegelijk is het voor de behandeling met idebenon van groot belang om er vroeg bij te zijn. Een interview met oogarts Judith van Everdingen.

De Oogarts, maart 2021

 

 

 

 

Hoop voor de toekomst
Immuuntherapie speelt een steeds grotere rol in de behandeling van kanker. Prof. dr. John Haanen, die aan de wieg stond van behandeling met immuuntherapie in het Antoni van Leeuwenhoek, vertelt over wat er is bereikt en wat we nog kunnen verwachten.

Antoni, maart 2021

 

‘Mentale problemen prik je niet zomaar weg’
Wat eens onvoorstelbaar leek, is al een jaar lang realiteit: het coronavirus heeft Nederland volledig in zijn greep. Welke gevolgen heeft de COVID-19-pandemie tot nu toe voor psychiatrisch patiënten?

De Psychiater, maart 2021

 

 

Therapie voor haperende energiefabriekjes in de maak
Voor patiënten met een mitochondriële ziekte zijn er geen medicijnen. Tenminste, nóg niet. Hoogleraar Mitochondriële Geneeskunde Jan Smeitink is hard op weg met de door hem en zijn collega’s ontwikkelde stof sonlicromanol.

ZonMw, maart 2021

 

 

 

COVID-19 en trombose: breed samenwerken voor brede inzichten
Waarom krijgen zoveel mensen met COVID-19 trombose, oftewel vastgelopen bloedstolsels in de bloedvaten? Die vraag hoopt de Dutch COVID & Thrombosis Coalition te beantwoorden.

ZonMw, februari 2021

 

 

Capmatinib effectief bij niet-kleincellig longcarcinoom met MET exon-14-skipping mutatie
Een internationale studie bij 364 patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom met MET exon-14-skipping mutaties of MET-amplificatie laat zien dat de selectieve MET-receptorremmer capmatinib een aanwinst is voor het behandelarsenaal.

Medische Oncologie, februari 2021

 

 

Geen klinisch voordeel dendritische celvaccinatie bij stadium IIIB of IIIC melanoom
De MIND-DC-studie bepaalde de tweejaars ziektevrije overleving na dendritische celvaccinatie bij 102 melanoompatiënten. Helaas waren de resultaten negatief.

Medische Oncologie, februari 2021

 

 

 

 

Waar blijven de bètameisjes?
Zelfs als ze wis- en natuurkunde makkelijk vinden op school, kiest nog steeds een minderheid van de vrouwen voor een technische vervolgopleiding. Vreemd, want met zo’n opleiding ligt de wereld voor je open. ‘Als kind wilde ik straaljagerpiloot worden.’

Radar+, februari 2021

 

De grote inhaalslag is begonnen
Van de vijftig studenten met wie ik begin jaren negentig natuurkunde studeerde, waren er vijf een meisje. Hoe komt dat en is er sindsdien veel veranderd? Ik zocht het uit voor Radar+.

Radar+, februari 2021

 

 

Inzichten in COVID-19 door analyse van IC-data met kunstmatige intelligentie
Het analyseren van grote hoeveelheden data van COVID-19-patiënten op de IC geeft nieuwe inzichten. Zo blijkt de kalenderleeftijd niet nodig te zijn om de overlevingskans in te schatten en is het goed mogelijk om patiënten longbeschermend te beademen.

ZonMw, januari 2021

 

Houd hygiëneregels extra in acht in ziekenhuizen
In de eerste golf raakten ziekenhuismedewerkers relatief vaak besmet met SARS-CoV-2, zo blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC. Opvallend genoeg gaven niet de patiënten, maar de medewerkers elkaar het virus door.

ZonMw, januari 2021

 

 

Elf nieuwe risico-loci gevonden voor hersenaneurysmata
Een gescheurd aneurysma in de hersenen leidt tot een zeer gevaarlijke subarachnoïdale bloeding. De exacte invloed van genetica was echter nog onbekend. Een interview met neuroloog en onderzoeker dr. Ynte Ruigrok.

MedNet Neurologie, januari 2021

Artikelen uit 2020

Exosomen voor de diagnostiek en behandeling van kanker
Kankercellen opsporen, doden met behulp van fotodynamische therapie en óók nog een immuunrespons opwekken: de plannen van dr. Luis Cruz liegen er niet om. Hij werkt aan de ontwikkeling van exosomen die, geladen met verschillende gereedschappen, als een paard van Troje de tumorcellen binnendringen.

Immunoncologie, december 2020

 

 

 

 

“Ik heb altijd een grote betrokkenheid gevoeld”
Prof. dr. Leo Schultze Kool (Radboudumc) gaat met pensioen. Hoe kijkt hij terug op zijn loopbaan, waar komt zijn betrokkenheid bij patiënten met vasculaire malformaties vandaan en waarmee gaat hij zich voortaan bezighouden?

HEVAS magazine, december 2020

 

 

‘Alleen bloed als het moet’
Internist-oncoloog Marlijn Hoeks onderzocht rodebloedceltransfusies en ijzerstapeling bij hemato-oncologische patiënten. Ze ontdekte onder meer dat een restrictief rodebloedceltransfusiebeleid tot een lagere overlijdenskans leidt.

Hemato-oncologie, december 2020

 

 

Sotorasib remt selectief en onomkeerbaar KRASg12C-signalering en -expressie
Een fase I-studie naar het middel sotorasib, dat selectief en onomkeerbaar KRASg12C-signalering en -expressie remt, biedt hoopgevende resultaten bij niet-kleincellig longcarcinoom. Internist-oncoloog prof. Henk Verheul licht toe.

Medische Oncologie, december 2020

 

Betere overleving bij HER2-positief mammacarcinoom dankzij tucatinib
Tucatinib leidt bij vrouwen met HER2-positief mammacarcinoom met en zonder hersenmetastasen tot betere overleving, blijkt uit internationaal onderzoek. Internist-oncoloog Joan Heijns licht de resultaten van de HER2CLIMB-studie toe.

Medische Oncologie, december 2020

 

 

 

Top of flop: hoe selecteer je een toppublicatie?
Medische Oncologie publiceert elk kwartaal internationale toppublicaties uit vier verschillende vakgebied. Vanwege de introductie bieden we een kijkje in de keuken: hoe komt zo’n selectie tot stand?

Medische Oncologie, december 2020

 

Nieuwe Europese richtlijn voor volwassenen met een aangeboren hartafwijking
Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen en wat betekenen die voor de behandelpraktijk? We vroegen het hoogleraar Congenitale cardiologie Jolien Roos-Hesselink, lid van de richtlijncommissie.

De Cardioloog, december 2020

 

Netwerken moeten wachtlijsten wegwerken
Geïntegreerde oogzorg kan dé oplossing zijn voor het wegwerken van wachtlijsten in de oogzorg. Een analyse van verschillende vormen van oogzorgnetwerken in vier regio’s.

De Oogarts, december 2020

 

 

Kraakbeendefecten herstellen met stamcellen
Een klein beetje gezond kraakbeen van een patiënt kan, met behulp van stamcellen van een donor, uitgroeien tot meer kraakbeen en zo een kraakbeendefect verhelpen. Orthopeed professor Daniël Saris  ontwikkelde deze nieuwe behandelmethode met steun van ZonMw.

Nieuwsbrief ZonMw, 23 december 2020

 

 

Opmaat tot een succesvolle onderzoeksloopbaan
Met steun van ZonMw kon dr. Roberto Narcisi (Erasmus MC) onderzoek doen naar het uitrijpen van stamcellen tot kraakbeencellen. ‘Mede hierdoor heb ik mijn ideeën kunnen vormgeven en mijn onderzoek kunnen opbouwen’, zegt hij.

Nieuwsbrief ZonMw, 23 december 2020

 

 

Nieuw medicijn voor zeldzame schildklierziekte
Wat doe je wanneer het schildklierhormoon door een genetische mutatie niet in de hersencellen terechtkomt, met alle gevolgen van dien? Dr. Edward Visser zocht de oplossing in een stofje met eenzelfde werking maar een iets afwijkende vorm.

Nieuwsbrief ZonMw, 23 december 2020

 

Het wordt weer Rennie-tijd
Naast hapjes voor de kerst slaan mensen ook tabletten in tegen brandend maagzuur. Is dat wel verstandig? Hoe kom je eigenlijk aan brandend maagzuur – en hoe kom je er vanaf?

AD, 15 december 2020

 

 

Immuuntherapie bij gevorderd merkelcelcarcinoom
Gevorderd merkelcelcarcinoom (MCC) kent een hoge recidiefkans en slechte overleving. Uit klinische trials blijkt echter dat het responspercentage bij behandeling met de immuuncheckpointremmer avelumab hoog is en dat de respons lang aanhoudt.

MedNet Oncologie, december 2020

 

 

Een pilletje hier, een poedertje daar
Wie heeft extra vitamine D nodig? Moet je als veganist B12 slikken? Heb je per se eiwitsupplementen nodig? Ik zette de feiten op een rij voor Radar+.

Radar+, december 2020

 

 

 

lever

Verband tussen marges en recidiefkans bij thermische ablatie van levertumoren
Thermische ablatie van levertumoren is effectief, maar de recidiefkans lijkt groter dan bij resectie. Interventieradioloog dr. Mark Burgmans gaat het verband tussen de behaalde marges en de recidiefkans nader onderzoeken.

Oncologie Up-to-date, december 2020

 

Kankeronderzoek onder druk door corona
De coronapandemie heeft grote gevolgen – ook voor het kankeronderzoek. Veel onderzoeken zijn tijdelijk stilgelegd of vertraagd en ook de financiering is in gevaar. Prof. dr. René Medema (NKI/AvL) maakt zich zorgen. ‘Kanker is óók levensbedreigend.’

Antoni (magazine Antoni van Leeuwenhoek), december 2020

 

Onderzoek naar energiefabriekjes
Mitochondriën zijn de energiefabriekjes van de cellen.
Welke rol spelen deze fabriekjes bij spierziekten? En hoe kan
een beter begrip hiervan een behandeling dichterbij brengen?

Contact (magazine Spierziekten Nederland), december 2020

 

 

Juan Ortega‘Als je niet traint, gebeurt er niets’
Personal trainer en voedingscoach Juan Ortega volgt nauwlettend het onderzoek naar voeding en supplementen in relatie tot sport. Supplementen beschouwt hij hooguit als een aanvulling. ‘Een gezonde leefstijl is de basis, ook voor sporters.’

Radar +, december 2020

 

 

 

 

Grote variatie in voorschrijven hormoontherapie
Krijgt een patiënt met matig-risico prostaatcarcinoom in Nederland hormoontherapie naast de externe bestraling? Dat ligt er maar net aan waar hij behandeld wordt, zo blijkt uit data van Prostaatkankerzorg In Beeld (ProZIB).

MedNet Uro-oncologie, november 2020

 

 

Beter voorspellen of pacemaker helpt bij hartfalen
Patiënten met hartfalen kunnen baat hebben bij een speciale pacemaker, maar bij 30 tot 50 procent van de patiënten helpt het niet. Biomedisch ingenieur Joost Lumens werkt aan een computermodel dat de succeskans voorspelt.

Nieuwsbrief ZonMw, 3 november 2020

 

 

Uitkomsten van chirurgie bij epilepsie verbeteren
Onderzoekers proberen het succespercentage van hersenoperaties bij epilepsie te verhogen. ZonMw financiert drie onderzoeksprojecten met dit doel. Twee ervan maken gebruik van computermodellen van het brein; het derde richt zich op genetica.

Nieuwsbrief ZonMw, 3 november 2020

 

10 misvattingen over vitamine D, eigen site

 

 

 

 

 

Common genetic variants influence the risk of new breast tumor after breast cancer
The odds of developing a tumor in the second breast after breast cancer can be more accurately predicted through a risk score based on hundreds of common genetic variants.

NKI website, oktober 2020 (origineel in het Nederlands)

 

Operatierobot: meer dan extra handigheid
Robotchirurgie heeft de toekomst, zegt prof. Jelle Ruurda. De robot biedt meer dan foefjes. “Hij kan helpen de anatomie te herkennen en misschien waarschuwen als je een operatieroute volgt die meer kans geeft op complicaties.”

MedNet Oncologie, oktober 2020

 

Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie
Sinds enige jaren is een nieuwe psychiatrische therapie in opkomst: repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie, kortweg rTMS. Hoe werkt rTMS en wat zijn de voor- en nadelen?

De Psychiater, oktober 2020

 

 

‘Voor deze geïntegreerde visie op de patiënt is samenwerking nodig’

Hoogleraar Isabelle van Gelder over samenwerking bij de aanpak van atriumfibrilleren.

De Cardioloog, oktober 2020

 

 

Van vele chirurgische markten thuis
Chirurg Naomi van Hout (Amsterdam UMC) is een van de opvolgers van prof. Chantal van der Horst, die vorig jaar met pensioen ging. Wie is Van Hout, wat zijn haar taken en wat is haar visie op de zorg voor patiënten met vaatmalformaties in het Amsterdamse expertisecentrum?

HEVAS Magazine 2020-3

 

 

De vernieuwde Europese richtlijn Atriumfibrilleren op hoofdlijnen
Begin september verscheen de nieuwe richtlijn Atriumfibrilleren van de European Society of Cardiology (ESC). Prof. dr. Natasja de Groot (Erasmus MC) maakte deel uit van de reviewcommissie. De belangrijkste aanpassingen in zes hoofdpunten.

De Cardioloog, oktober 2020

 

Vitamine D-tekort maakt mogelijk kwetsbaarder voor Covid-19
Er zijn aanwijzingen dat een tekort aan vitamine D je kwetsbaarder maakt voor Covid-19. De vitamine is niet alleen belangrijk voor je botten, maar óók voor je afweer.

Geschreven in opdracht van AD, oktober 2020 

 

 

Oog voor de wensen van de patiënt
(Ex-)lymfklierkankerpatiënten kampen regelmatig met angst en somberheid en met een verminderde kwaliteit van leven. Psycholoog dr. Lindy Arts stelde vast dat patiënten graag willen weten hoe ze op deze punten scoren ten opzichte van anderen.

Hemato-oncologie, oktober 2020

 

Overmoedig of bang?

Vaak zijn we angstiger dan nodig, maar soms onderschatten we het gevaar. We zijn, kortom, niet zo goed in kansberekening en het inschatten van risico’s. Maar je kúnt daar beter in worden.

Radar+ magazine, najaar 2020

 

 

 

Het kan verkeren
Nederland zakte in relatief korte tijd van de vierde naar de elfde plaats op de Europese ranglijst van verkeersveiligste landen. Wat gaat er mis en hoe kan het beter? De cijfers en feiten.

Radar+ magazine, najaar 2020

 

 

 

 

Neoadjuvante immuuntherapie bij borstkanker
Met de BELLINI-studie voert het Antoni van Leeuwenhoek een eerste onderzoek uit naar neoadjuvante immuuntherapie bij bepaalde subgroepen van borstkanker.

MedNet Oncologie Borstkanker, september 2020

 

 

COVID-19 en bijnierschorsinsufficiëntie
Bijnierschorsinsufficiëntie wordt al maanden in verband gebracht met een verhoogde kans op COVID-19-besmetting. Dr. Michiel Kerstens ziet nog geen bewijzen.

Endocrinologie, september 2020

 

 

 

COVID-19 en diabetes
Bij opgenomen COVID-19-patiënten waren mensen met overgewicht, hoge bloeddruk en diabetes type 2 oververtegenwoordigd. Prof. Eelco de Koning pleit voor meer onderzoek naar diabetes als risicofactor.

Endocrinologie, september 2020

 

Sensor geeft waarschuwing bij epileptische aanval
Een epileptische aanval kan soms gevaarlijk zijn, vooral als iemand alleen is. Onderzoekers van het TeleConsortium Epilepsie werken aan verschillende types sensoren die een waarschuwing geven zodat iemand anders meteen kan komen helpen.

Nieuwsbrief/website ZonMw, augustus 2020 

 

 

Vermoeidheid en psychische klachten bij en na kanker
Welke interventies helpen het best bij mensen die door kanker kampen met vermoeidheid of psychische klachten als angst en depressie?

Oncologie Up-to-date, augustus 2020

 

Maar waaróm is de trein nou zo duur?
Die vliegvakantie zat er dit jaar voor veel mensen niet in. Maar van de trein – toch een een logisch alternatief – maken we nauwelijks gebruik. Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) weet wel waarom.

OneWorld, augustus 2020

 

 

Protonentherapie voor oogmelanoom in bedrijf bij HollandPTC
Voor patiënten met oogmelanoom die in aanmerking komen voor protonentherapie was de keus tot voor kort: naar Zwitserland afreizen of hun oog verliezen. Sinds dit jaar kunnen zij terecht bij het HollandPTC in Delft.

Mednet Oncologie Hematologie, augustus 2020

 

 

Geen vernauwde kransslagaderen, toch pijn op de borst
Een groot deel van de patiënten met symptomen van myocardiale ischemie blijkt geen vernauwing van de kransslagaderen te hebben. Meestal worden patiënten gerustgesteld, terwijl het merendeel wél iets mankeert.

De Cardioloog, augustus 2020

 

 

5 artikelen: 
– Hoe gaat het nu écht?
– Genezen, maar niet gezond
– COMPRAYA-studie: extra aandacht voor jongvolwassenen met kanker
– Oog voor naasten
– Beweeginterventies bij patiënten met uitgezaaide kanker

Oncologie Up-to-date special Kwaliteit van leven, augustus 2020,

 

Het toverwoord: weerbaarheid
Een gezonde leefstijl zorgt voor een sterker immuunsysteem. En hoe groter je weerstand, hoe groter je weerbaarheid tegen venijnige virussen en andere ziekteverwekkers. Negen vuistregels.

Radar+ magazine, juli/augustus 2020

 

Wee1 als nieuw aangrijpingspunt bij diffuus grootcellig B-cellymfoom
Biomedisch wetenschapper Mathilde de Jong verdiepte zich tijdens haar promotie in eiwitten die samen met CD20 hoog tot co-expressie komen bij patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL). Ze focuste zich op de kinase WEE1, waarvoor de remmer AZD1775 beschikbaar is.

Hemato-oncologie, juli 2020

 

 

Dit moet je weten over die pijn op je borst
Het zal je maar overkomen: telkens last van pijn op de borst maar de cardioloog kan niets vinden. Zit het dan toch tussen de oren? Misschien is er wel iets anders aan de hand – iets wat jij en je arts zouden moeten weten.

AD, 30-6-2020

 

 

Halen we straks massaal onze gemiste vakantie in?
We worden gelukkig van verre reizen. Althans, dat is de norm. Deze zomer beleven veel mensen hun vakantie dicht bij huis. Hoe bevalt dat? En zal ons reisgedrag blijvend veranderen?

OneWorld, juni 2020

 

 

 

 

Trombose bij COVID-19 onder de loep
Patiënten met COVID-19 ontwikkelen veel vaker trombose dan patiënten met andere infecties. Een breed consortium gaat uitzoeken hoe dat komt, en wat het optimale behandelbeleid is.

MedNet Oncologie Hematologie, juni 2020

 

 

Neoadjuvante immunotherapie bij darmtumoren geeft onverwacht hoge responskans
De verwachting was al dat neoadjuvante immunotherapie beter zou aanslaan dan bij kanker met metastases. Maar de respons was nog veel hoger dan verwacht.

Oncologie Up-to-date, 2020 nr. 3

 

Is CTCA voldoende effectief om patiënten met revascularisatie-indicatie te selecteren en patiënten zonder coronairlijden uit te sluiten?
De toepassing van een non-invasieve CT-scan (CTCA) om de kransslagaderen in beeld te brengen is de laatste jaren steeds gebruikelijker worden. Wanneer kan die het invasieve coronairangiogram vervangen?

De Cardioloog, juni 2020

 

De impact van COVID-19 op de psychiatrie
De uitbraak van COVID-19 heeft, samen met de bijbehorende maatregelen om verspreiding te beperken, veel impact op de psychiatrie. Wat zijn de gevolgen voor de werkwijze in de forensische psychiatrie, de ggz-instellingen, de ziekenhuispsychiatrie en bij de vrijgevestigde psychiater? 

De Psychiater, juni 2020

 

 

Snel schakelen in crisistijd
Vanwege de COVID-19-pandemie heeft de NVvP een crisisorganisatie geformeerd, bestaande uit een crisisteam en een taskforce. Een gesprek met de leden van het crisisteam.

De Psychiater, juni 2020

 

‘In een gezonde maatschappij moet meer dan één stem klinken’
Op 7 februari 2020 overleed de 33-jarige Chinese oogarts Li Wenliang aan de gevolgen van COVID-19. Hij vergaarde wereldwijde faam als – onbedoelde – klokkenluider voor het nieuwe coronavirus.

De Oogarts, juni 2020

 

 

Bouw mee aan een wereld zonder ziekte
Hoogleraar Koen Kas (Healthskouts, Universiteit Gent) droomt van een wereld waarin we zó goed vroege signalen oppikken en daarop ingrijpen dat elk gezondheidsprobleem wordt ondervangen voordat een patiënt klachten krijgt.

De Ingenieur, mei 2020

 

 

Digitale detox
De tijd waarin we geen smartphones hadden, lijkt ongelooflijk lang geleden. Toch verscheen de allereerste iPhone pas in 2007. Het duurde nog enkele jaren voordat bijna iedereen vergroeid raakte met zijn telefoon.

Radar+ magazine, april/mei 2020

 

 

De kunst van het afvalscheiden
Afval scheiden is mijn lust en mijn leven. Oké, ik overdrijf. Maar dat mijn oude zooi wordt hergebruikt, vind ik oprecht bevredigend. Glas, papier en klein chemisch afval scheid ik al mijn hele leven, en toen ze in mijn wijk GFT gingen ophalen was dat een welkome boodschap. Maar de laatste tijd ontstonden er barsten in mijn afvalscheidgenoegens.

Radar+ magazine, april/mei 2020

 

 

ZonMw start programma voor onderzoek met pluripotente stamcellen
Dit voorjaar start het ZonMw-programma Pluripotent Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic Research (PSIDER), waarvoor het ministerie van VWS in de komende acht jaar 35 miljoen euro beschikbaar stelt.

Nieuwsbrief/website ZonMw voorjaar 2020  

 

 

 

 

Afwegingen bij klepchirurgie en bepaling van aortadiameters
Hoe zinvol is preventieve klepchirurgie (of catheterinterventie) bij asymptomatisch kleplijden van mitralis- en/of tricuspidalisklep en bij welke ernst van tricuspidalisinsufficiëntie bij reparatie van linkszijdig kleplijden dient een ingreep plaats te vinden?

De Cardioloog, april 2020

 

PIPAC: vernevelde chemotherapie voor colorectale peritoneale metastasen
Patiënten met colorectaal carcinoom met geïsoleerde metastasen in het buikvlies kunnen baat hebben bij een HIPEC-behandeling. De arts verwijdert dan eerst alle metastasen en laat daarna verwarmde chemotherapeutica rechtstreeks in de buikholte stromen.

Medische Oncologie, april 2020

 

 

CAR T-celtherapie buitensporig duur
De Nederlandse overheid is al bijna anderhalf jaar in onderhandeling over CAR T-celtherapie. Volgens hoogleraar Carin Uyl-de Groot (Erasmus Universiteit Rotterdam) is de prijs te hoog naar Nederlandse normen.

Mednet Oncologie Hematologie, april 2020

 

Er zelf lekker aanzitten mag
Hoe help je je kinderen een positieve band te ontwikkelen met hun geslachtsdeel? Pedagoog Belle Barbé, schrijver van Ik &Seks en oprichter van de Wipsite, weet raad.

OneWorld, maart 2020

 

 

‘Vraag actief naar therapietrouw en bijwerkingen’
Dr. Christel Boons deed onderzoek naar het optimaliseren van de behandeling van chronische myeloïde leukemie (CML) in de dagelijkse praktijk. Ze kwam onder andere tot de conclusie dat een meer proactieve patiëntbegeleiding gewenst is. ‘Vraag actief naar onder meer therapietrouw en bijwerkingen.’

Hemato-oncologie, maart 2020

 

 

Inzicht in kankercellen

Door veranderingen aan te brengen in de genen van kankercellen kunnen onderzoekers onder meer zien hoe tumoren reageren op medicijnen. Deze aanpak heeft al tot nieuwe vormen van behandeling geleid.

Antoni (magazine Antoni van Leeuwenhoek), 2020 nr. 2

 

Meer licht op het middenrif
Patiënten met spierziekten kunnen last krijgen van hun ademhaling, met name door verzwakking van het middenrif. Longarts prof. Peter Wijkstra en spieronderzoeker prof. Coen Ottenheijm vertellen over de werking van het middenrif, de problemen die patiënten met spierziekten kunnen krijgen én over hun wetenschappelijke onderzoek naar het middenrif.

Contact (magazine Spierziekten Nederland), maart 2020

 

 

 

Trombose en longembolie voorkomen bij vasculaire malformaties
Steunkousen – het is geen hip gespreksonderwerp. Maar deze medische hulpmiddelen zijn wél heel doeltreffend in het verminderen van klachten bij mensen met vasculaire malformaties. Daarnaast kunnen ze de kans op trombose en longembolie verkleinen.

HEVAS Magazine 2020 nr. 1

 

 

 

 

Secundaire debulking geen meerwaarde bij platinum-gevoelig recidief ovariumcarcinoom
Secundaire chirurgische debulking bij vrouwen met platinum-gevoelig recidief ovariumcarcinoom wordt wereldwijd regelmatig toegepast. Toch was er nog geen fase III-onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde.

Mednet Hematologie Oncologie, februari 2020

 

 

Kunstmatige intelligentie verovert de gezondheidszorg
Gisteren kwamen in Rotterdam honderden artsen, onderzoekers en wetenschappers bij elkaar voor het congres Innovation for Health (I4H). Het thema van dit jaar: het brein en kunstmatige intelligentie (AI).

De Ingenieur, 14 februari 2020

 

Het leven in 2030: we gaan veel meer delen
We leven in roerige overgangstijden. Er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens bij, wat zorgt voor krapte op de woningmarkt. Derk Loorbach, hoogleraar socio-economische transities: ‘Over tien jaar stappen we met onze ov-kaart in de deelauto’.

Radar+ magazine, februari 2020

 

 

HDR-brachytherapie voor eerder bestraalde prostaattumoren
Patiënten zouden niet tweemaal op dezelfde plaats bestraald kunnen worden. Toch blijkt hoge dosis (HDR-)brachytherapie bij lokale recidieven van eerder bestraalde prostaattumoren goed te werken.

MedNet Oncologie, februari 2020

 

E-health in cardiovasculaire (na-)zorg en netwerkzorg bij hartfalen
Wat is het effect van netwerkzorg op de kwaliteit en uitkomsten (gezondheidswinst) voor hartfalen? Welke hartfalenpatiënten kunnen primair behandeld worden door de eerste lijn en wat zijn de uitkomsten op (middellange) termijn, na terugverwijzen?

De Cardioloog, februari 2020

 

HIPEC voor ovariumcarcinoom: omarmd in Nederland, betwijfeld in België
Sinds eind 2018 valt hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) bij complete of optimale intervaldebulking in ons land onder de vergoede zorg voor vrouwen met ovariumcarcinoom stadium III die niet primair geopereerd kunnen worden. In andere landen reageert men kritisch.

Medische Oncologie, februari 2020

 

 

Chromosomen-chaos in kankercellen
Wat zijn de unieke eigenschappen van een kankercel? Waarin onderscheidt die zich van een gewone, gezonde cel? Onderzoekster Jonne Raaijmakers duikt in de rol van chromosomen bij de snelle en ongeremde groei van kankercellen.

Antoni (magazine Antoni van Leeuwenhoek), 2020 nr. 1

Eindredactie 2020

Transparant 84

 

 

 

 

 

 

 

Transparant 83

 

 

 

 

 

 

 

Transparant 82

 

 

 

 

 

 

 

Transparant 81

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele artikelen van vóór 2020:

Bijt wat vaker op een houtje

Artikel voor Radar+, december 2019

Steeds meer mensen geloven dat vasten goed voor je is. Je valt af, het schoont de boel van binnen op en zou zelfs helpen bij het voorkomen én genezen van allerlei ziektes. Internist Hanno Pijl is voorstander en vast zelf ook. Lees meer…

Zet je hersens aan het werk!

Artikel voor Radar+, najaar 2019

Je zou van jongs af aan én je leven lang je hersenen moeten uitdagen. Alleen dan hollen concentratievermogen, geheugen en denkvermogen minder hard achteruit. Ik sprak erover met hoogleraar neuropsychologie Roy Kessels. Lees meer…

Goed oud worden

Artikel voor Radar+, zomer 2019

Goed oud wordenWe hebben ons omringd met gebak en gemak. Als we minder zouden eten en meer bewegen, zouden we nog veel langer en gelukkig leven. Dus: fietskilometers moeten worden vergoed, eetborden moeten kleiner en ook heel belangrijk: maak vaker een praatje met de buurvrouw.  Lees meer…

Bodyscan: wel of niet?

Artikel voor Radar+, zomer 2019

Bodyscan Radar Het lijkt een goed idee: een bodyscan om te onderzoeken of je gezond bent. Maar wat als ze dan iets vinden? En als dat iets is wat niet kan worden behandeld? Lees meer…

Weer leven met nieuwe lucht

CF-patiënte Djuna onderging drie longtransplantaties

Artikel voor Transparant, juni 2019

Een longtransplantatie redde haar leven – tot drie keer toe. Het maakt cystic fibrosis-patiënte Djuna Maes uniek, in ieder geval in ons land. Samen met haar longarts vertelt zij haar indrukwekkende verhaal. ‘Ik hoef het niet alleen te doen, ik word gedragen door al de mensen die mij helpen.’ Lees meer…

 

Je darmen als ecosysteem

Artikel voor Radar+, voorjaar 2019

Licht gespannen loop ik ’s ochtends vroeg door het Leidse Bio Science Park, op weg naar het bedrijf MyMicroZoo. Ruim drie weken geleden ontving ik een testkit waarmee ik beetje mijn ontlasting kon opsturen. Hoe zou het gesteld staan met mijn darmbacteriën? Lees meer…

Honderd dagen een rothoest

Artikel voor AD, 2019

Diana de Veld heeft kinkhoest gehad. FOTO MARCO DE SWART

Kinkhoest – daar ben je toch tegen gevaccineerd? Klopt, maar je kunt het wél krijgen. De GGD krijgt jaarlijks zo’n 3.000 tot 10.000 meldingen binnen, en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Lees meer…

Immuuntherapie vóór de operatie

Artikel voor Antoni, 2018

Veel patiënten hebben baat bij immuuntherapie. Maar waarschijnlijk valt er nog meer winst te behalen bij een nieuwe strategie die nu in studieverband wordt toegepast bij verschillende soorten
kanker: immuuntherapie al voorafgaand aan de operatie. Lees meer…

Bollebozen

Wat is intelligentie, hoe meet je het en worden we steeds slimmer?

Artikel voor KIJK, 2018

Hoogbegaafdheid, zwakbegaafdheid, het gemiddelde IQ door de jaren heen – over intelligentie kun je makkelijk boeken vol schrijven. Hoewel, makkelijk… Het gaat om behoorlijk complexe materie en er is nog veel onduidelijk. Lees meer…

Hoe gevaarlijk was Fukushima?

KIJK maakt de balans op, 5 jaar na de kernramp

Artikel voor KIJK, 2016

fukushimaEen tsunami leidde in maart 2011 tot de verwoesting van een Japanse kerncentrale en het uitroepen van de noodtoestand. Dat deed het imago van kernenergie wereldwijd geen goed. Was die reactie terecht? Een inventarisatie van de gezondheidsschade. Lees meer…

 

Combinatie van nucleaire geneeskunde en radiotherapie voor beeldgestuurde bestraling

Artikel voor Oncologie Up-to-date, 2018

speekselklierenAls enige in ons land mag dr. Wouter Vogel (Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam) zichzelf zowel nucleair geneeskundige als radiotherapeut noemen. Daardoor kan hij bruggen bouwen én ziet hij nieuwe mogelijkheden. Een mooi voorbeeld is zijn onderzoek naar gallium-68-PSMA-PET-CT-scans voor het beschermen van speekselklieren bij de bestraling van hoofd-halstumoren. Lees meer…

Bekostiging van de opleiding in ggz-instellingen schiet tekort

Artikel voor De Psychiater, 2017

Zowel ziekenhuizen als ggz-instellingen leiden psychiaters op. Van hetzelfde laken een pak, zou je zeggen. Toch krijgen ggz-instellingen een ruim 2,5 keer lagere ‘subsidie’ voor diezelfde opleiding dan de ziekenhuizen. Uit dat lage bedrag is de opleiding niet te bekostigen, zeggen de ggz-instellingen. Lees meer…

‘Een vaccin laat nog wel vijf tot tien jaar op zich wachten’

Interview met entomoloog Bart Knols over het zikavirus

Artikel voor KIJK, 2016

knolsEen internationale noodsituatie. Zo bestempelde de WHO begin februari dit jaar de uitbraak van het zikavirus. Maar wat is dat eigenlijk voor virus? Moeten we bang zijn dat het gaat muteren? En wat kunnen we ertegen doen? KIJK sprak met Bart Knols, expert op het gebied van muggen die ziektes verspreiden.en tsunami leidde in maart 2011 tot de verwoesting van een Japanse kerncentrale en het uitroepen van de noodtoestand. Dat deed het imago van kernenergie wereldwijd geen goed. Was die reactie terecht? Een inventarisatie van de gezondheidsschade. Lees meer… (Blendle)

Borstkanker in Nederland

Waarom komt het hier zo vaak voor?

Artikel voor LUMC Magazine, 2015

borstkanker_in_NederlandOf je ooit in je leven de diagnose borstkanker krijgt, hangt van veel zaken af. Ten eerste natuurlijk je geslacht. Mannen kunnen ook borstkanker krijgen, maar dat is veel zeldzamer. Verder speelt mee hoe oud je wordt – want hoe ouder je bent, hoe groter de kans op (borst)kanker. Nederlandse vrouwen bereiken vaak een hoge leeftijd. Als dát verklaart waarom we hier zo veel gevallen van borstkanker tellen, dan is dat gewoon de prijs die we betalen voor onze lange levensduur. Maar is dat zo? Het lijkt er niet op. Lees meer…

Aan de bril

Artikel voor J/M voor ouders, 2014

BrilSteeds meer kinderen worden bijziend. Hoe dat komt? Ze zijn minder buiten dan eerdere generaties en zitten langer achter elkaar op korte afstanden te turen – naar een mobieltje of tablet bijvoorbeeld. Nou kan een bril heel leuk staan, en zo niet, dan zijn er contactlenzen. Maar wist je dat ernstige bijziendheid de kans om later blind of slechtziend te worden sterk vergroot? Zeven vragen en antwoorden over bijziendheid. Lees meer…

Gekmakende gasten

Hoe manipulatieve parasieten hun gastheer beïnvloeden

Artikel voor KIJK, 2010

parasietIn een gedenkwaardige aflevering van Star Trek: the next  generation kruipt een soort lila schorpioen stiekem in de lichamen van de crew, waarna die vreemd gedrag gaat  vertonen. Verrassing: zulke bizarre parasieten bestaan  echt. Al zijn ze doorgaans een stuk kleiner en niet lila. Lees meer…

Verse kijk op voeding

Artikel voor Cicero (LUMC), 2014

voedselWe zijn wat we eten. Maar wat willen we zijn? In ieder geval geen suikerbeesten, betogen steeds meer wetenschappers. Volgens hen eten wij westerlingen veel meer suiker dan goed voor ons is. Toch geloven nog veel artsen en diëtisten in simpelweg calorieën tellen. Of die calorieën uit vet, suiker of eiwit afkomstig zijn: dat doet er niet toe. Onzin, vinden kinderarts-endocrinoloog prof. Robert Lustig (San Francisco), Kris Verburgh, auteur van het boek De voedselzandloper, en prof. Hanno Pijl, hoogleraar Diabetologie aan het LUMC. “De ene calorie is de andere niet.”  Lees meer…

Wat deel je met je kind?

Artikel voor J/M, 2013

sleutelDe konijntjes die opa en oma kochten, waren eigenlijk iets te jong uit het nest gehaald. Schuchter zaten ze in hun hokje en als mijn dochters van 4 en 6 ze eruit tilden om te aaien, dan hielden we ons hart vast dat ze niet doodgeknuffeld werden. Al snel trof mijn vader ze inderdaad koud en verstijfd aan in hun kooi. Maar opa en oma konden het niet over hun hart verkrijgen om dat te vertellen. Ze wilden hun kleinkinderen beschermen en grepen terug op een smoes: de konijntjes waren zogenaamd teruggegaan naar hun moeder. Mijn dochters geloofden het verhaal en treurden niet. Vrolijk huppelden ze weer verder door hun onbezorgde leven. Lees meer…

Bestaan deeltjes wel?

Artikel voor New Scientist, 2013

deeltjesVolgens de natuurkunde is de wereld om ons heen opgebouwd uit deeltjes en krachten. Maar niemand weet of die daadwerkelijk bestaan. Het is tijd voor een nieuwe theorie die een brug slaat tussen natuurkundige begrippen en de werkelijkheid, meent natuurkundige en filosoof F.A. Muller. Lees meer…

Zwangerschap en kanker: hoe te (be)handelen?

Artikel voor Medische Oncologie, 2015

zwangereEen oncologisch specialist behandelt over het algemeen één patiënt tegelijk. Maar wat als de patiënte zwanger is? Hoe kan dan ervoor worden gezorgd dat de aanstaande moeder optimaal wordt behandeld, terwijl tegelijkertijd het ongeboren kind wordt beschermd? Oncologisch gynaecoloog prof. dr. Frédéric Amant, internistoncoloog dr. Ingrid Boere en oncologisch gynaecoloog dr. Christianne Lok zijn gespecialiseerd op dit gebied. Lees meer…

KIJK antwoordt

Een aantal beantwoorde lezersvragen voor KIJK

Waarom blijven vrouwen niet gewoon langer vruchtbaar?

Mogen menselijke haren in de gft-bak?

Hoe lang leef je nog als je levend wordt begraven?

Kun je ernstig oorsuizen niet chirurgisch verhelpen?

Waarom ga je wiebelen als je moet plassen?

Waarom nies je niet in je slaap?

Waarom hebben we nagels?

Kun je wormen krijgen van kattenpoep in de zandbak?

Wat zijn vitamines en waarom heb je ze nodig?

Waarom ga je dood aan kanker?

Hoe weet een hardloop-app hoeveel calorieën je verbrand hebt?

Wie bestuurt wat bij een Siamese tweeling?

Waarom komen je darmgassen er alleen aan de onderkant uit?